maandag 15 juli 2024
spot_img

Goed drinkwater komt al 50 jaar vanuit Andijk

We doen de kraan open, het water stroomt. Het is fris en schoon en vooral ook veilig. Dat vinden we een hele gewone zaak in Nederland. Toch gaat er achter dit schone, frisse goedje een heel veel werk en kennis schuil. Daarover vertellen Dik Mulder, Pier Post en Nico Lute nog steeds graag. Deze drie gepensioneerde oud collega’s hebben in 1967 de eerste jaren van de waterzuivering meegemaakt.

Vroeger was alles anders
Tegenwoordig staat er om het waterwingebied en zuiveringsinstallatie van PWN een groot hek. Aanmelden vooraf is verplicht. Camera’s en technische zaken bewaken de veiligheid van het drinkwater. Het gebouw is groter en de wegen er heen verbeterd. Er is nu meer personeel dan in 1967. Vroeger toen de werkzaamheden hier begonnen was dat allemaal wel een beetje anders.

Voorjaar 1967
Van de drie genoemde collega’s was Nico de eerste die kwam werken op Andijk. Hij startte officieel op 1 maart 1967. Dik kwam vanaf 20 maart de gelederen versterken en (geen grap) op 1 april trad ook Pier in dienst. In het totaal waren er in die begin jaren zes technische mensen in dienst, twee laboranten en vier personen in algemene dienst. Op 2 mei 1968 was de officiële opening verricht door prins Claus. “Daarbij trok een helikopter de schuif open tussen het IJsselmeer en het spaarbekken. Dit was echter een symbolische actie. In werkelijkheid werd alles elektrisch bediend. Eén en ander bracht wel wat tumult in het dorp en op de dijk.”

Start vol kinderziektes
Voor de meesten van de werknemers was alles nieuw. Alleen Nico had eerder ervaring opgedaan met het zuiveringsproces in een proefinstallatie. Dik en Pier kwamen vanaf de vaart en voor hen was echt alles nieuw bij de waterzuivering zoals dat hier op Andijk werd opgezet. De beginperiode kenmerkte zich door veel kinderziektes. Het verwerken van de gebruikte chemicaliën was nieuw en vroeg veel aandacht. Ook veel van de gebruikte mechanische machines waren voor hun nieuw.

Grote rol voor laboratorium
Om het IJsselmeerwater tot geschikt drinkwater van de juiste kwaliteit en samenstelling, maar ook met de juiste smaak te krijgen was een grote rol weggelegd voor de laboranten. “Algenplaag in het IJsselmeer, de ramp bij Tsjernobyl, zouten en landbouwbestrijdingsmiddelen in het IJsselmeer vroegen veel aandacht om deze uit het water te verwijderen. We hebben voor allerhande uitdagingen gestaan,” vertelt Nico. “Met veel kunst en vliegwerk is het elke keer weer gelukt een goed eind product te kunnen leveren. De komst van koolfilters was een enorme verbetering. Bij de smaakproeven van het water mocht er geen chloorsmaak, reuk of nadelen meer in het water aanwezig zijn. Voor de diverse chemicaliën was een grote rol weggelegd bij de waterzuivering.”

Productie naar 2000 m3/h of meer
Begin mei 1967 werd de gehele installatie opgevuld met water en eind mei begon de productie met ca. 700 m3/h schoon drinkwater en dat was een mooie klus. Het gezuiverde water werd naar Hoorn gepompt en van daaruit verder de provincie in. Later werd de productie opgevoerd naar maar liefst 2000 m3/h, nog later naar 3600 m3/h. Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid. Die ook nieuwe uitdagingen met zich mee bracht.

Verleden en heden
Er is veel veranderd in de loop der jaren. Het doel is altijd hetzelfde gebleven. De hele regio voorzien van veilig, schoon smaakvol drinkwater. Alsof het de gewoonste zaak is draaien we dagelijks de kranen thuis open en nemen een smakelijke slok. “Zo hoort het ook! Het is mooi dat wij jaren deel hebben uitgemaakt van deze ontwikkelingen,” aldus de drie oud collega’s Dik, Pier en Nico.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen