Archieffoto. Foto aangeleverd

Op 1 januari 2022 is gemeente Medemblik overgestapt op het recycle-tarief. De tussenevaluatie die op 24 mei aan de gemeenteraad is aangeboden, is duidelijk. Sinds de invoering van het recycle-tarief is in 2022 zo’n 42% minder restafval aangeboden door inwoners. Een prachtig resultaat.

Beter gescheiden
Dankzij de inspanning van inwoners is er in 2022 42% minder restafval aangeboden. Omgerekend per inwoner is dat gemiddeld 56 kilo minder restafval. Andere afvalstromen zoals gft, etensresten, plastic, blik en drinkpakken zijn ook beter gescheiden sinds de invoering van het recycle-tarief. Hierdoor kunnen meer grondstoffen gerecycled worden.

Resultaat
Het verwerken van restafval (lees: verbranden) wordt elk jaar duurder. Het rijk heft een afvalstoffenbelasting per ton verbrand restafval. Deze stijgt elk jaar. Zonder maatregelen om het afval beter te scheiden zou de rekening voor alle inwoners dan ook elk jaar hoger worden. Om dat te voorkomen heeft gemeente Medemblik in samenwerking met HVC het recycle-tarief ingevoerd. Door beter te scheiden en minder vaak de bak aan de weg te zetten hebben inwoners invloed op het variabele deel van hun afvalstoffenheffing. Minder restafval inzamelen heeft zich vertaald in 9 procent lagere kosten voor verwerking en inzameling. De afvalstoffenheffing, sinds 2022 kostendekkend, steeg daarom in 2022 met maar 1 procent in plaats van 10%.

Verbeterpunten
In de tussenevaluatie is een aantal verbeterpunten benoemd die om aanpassingen en maatwerk vragen. Zo zal voor de inzameling van plastic, blik en drinkpakken (PBD) in de kleinbehuisde kernen en appartementen worden nagedacht over de inzet van verzamelcontainers. Daarnaast moet de inwerpopening van de verzamelcontainers voor gft en etensresten voor minder mobiele inwoners verbeterd worden en zullen in sommige gevallen, zoals op de dijk in Medemblik, restcontainers vervangen moeten worden door een verzamelvoorziening met ondergrondse containers. Verder zal de tegemoetkomingsregeling voor huishoudens met medisch afval worden verbeterd.