19 van de 21 vrijwilligers. Foto’s aangeleverd

Vrijwilligers op pad voor een schoner dorp. Afgelopen zaterdag 5 november vond een succesvolle opruimactie van Andoik Skoôn plaats. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt!

Plastic uit de slootkant