Grote clubactie

115

Ieder najaar wordt, zoals wellicht bij u bekend is, de Grote Clubactie gehouden. Deze actie wordt georganiseerd om de deelnemende verenigingen financieel te steunen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Gymvereniging VVW doet al een groot aantal jaren mee aan deze Grote Clubactie.

De opbrengst van deze actie is voor onze vereniging belangrijk. Jeugdleden hebben hun best gedaan om zo veel mogelijk loten te verkopen. Dit jaar zijn er 550 loten verkocht en dat betekent een opbrengst van € 1.320,= voor onze verenging. Van alle jeugdleden heeft Lola van Kampen 52 loten verkocht, Romee Sijbrandij 35 loten en Jolijn Feeleus 27 loten. Super gedaan!

Het bestuur wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor deze actie en allen die er voor hebben gezorgd dat we dit mooie resultaat hebben kunnen bereiken. Tot volgend jaar!