zondag 26 mei 2024
spot_img

Halverwege bestuursperiode

De huidige bestuursperiode van vier jaar is alweer halverwege. De coalitie van CDA, D66, Gemeentebelangen en MORGEN! heeft de wind inmiddels stevig in de zeilen.
Nadat in de beginfase de gemeentefinanciën op orde zijn gebracht en daarmee dreigend ingrijpen van de provincie werd voorkomen, ontstond ruimte voor nieuw beleid. De ambtelijke organisatie is daarna versterkt waardoor verschillende projecten vlotgetrokken konden worden. Een duidelijk voorbeeld is het wegwerken van wachtlijsten binnen het sociaal domein en de nadruk op preventie aan de voorkant. ‘Voorkomen is immers beter én goedkoper dan genezen.’

Nieuwe woonvisie
En met de nieuwe woonvisie heeft Medemblik recent een forse ruk naar links gemaakt. De norm voor nieuwe projecten is vanaf nu 35% sociale huur, 35% betaalbare koop en 30% vrije sector. Verder geeft de woonvisie ruimte om nieuwe woonvormen mogelijk te maken en om het splitsen van woningen te vergemakkelijken. Een lang gekoesterde wens van veel inwoners die aan deze woonvisie hebben meegewerkt.

En na jaren met nul woningbouwplannen, heeft de gemeenteraad de afgelopen periode een groot aantal bestemmingsplannen vastgesteld. Bijvoorbeeld plan Molenblik (220 woningen), Plan buitendijks Parkeren Medemblik (250 parkeerplaatsen), Asonia Andijk (80 woningen), Bloesemgaerde Wognum (50 woningen), Hauwert (11 woningen), Slotlaan Wervershoof (30 woningen), Perenlaan Zwaagdijk-West (18 woningen) en De Onderneming in Nibbixwoud (12 woningen).

Daarnaast onderzoeken we een aantal locaties om flexwoningen te plaatsen, omdat de woningnood groot is en nieuwbouw een (te) lange doorlooptijd heeft.
Daarnaast is er een start gemaakt met de renovatie van de eerste scholen in onze gemeente, waarna de komende jaren nog de nodige scholen volgen.
De veelheid aan positieve ontwikkelingen is mogelijk omdat er sprake is van een college/coalitie die goed met elkaar samenwerkt en er eindelijk ook weer vertrouwen en rust is in de ambtelijke organisatie.

Dick Visser,
Fractieondersteuner MORGEN!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen