dinsdag 25 juni 2024
spot_img

Hoe waait jouw vlag?

Kent u het oude liedje: ‘Scheepke onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top’?
In het evangelie van Marcus, het 4e hoofdstuk, kunt u lezen, hoe een PLOTSELINGE stormwind opstak over het Meer van Galilea. De ernst ervan was zo hevig, dat ervaren vissers het in hun doodsnood uitschreeuwden!
Zo gaat alles nog zijn gangetje, en zo staat hun hele leven letterlijk op z’n kop.

Herkent u dit gevoel?
In een storm zitten we, met die vreselijke virus. En het water slaat willekeurig over AL onze levensscheepjes…
We hebben ondertussen AL onze zekerheden onder de golven zien verdwijnen.
Hoe ieder ook zijn best doet om de corona golven de baas te worden, we hebben geen flauw idee hoe diep het óns zal treffen en hoe we hier uit zullen komen…

Het accent in dit verhaal wordt meestal gelegd op het feit dat de Heere de storm STILT! Dat willen we allemaal: ‘Dit moet zo snel mogelijk klaar zijn’, roepen we!
Angst en onzekerheid slaan bij velen toe. En dat is begrijpelijk! De golven ZIJN hoog. De zee IS woest en niks en niemand ontziend!

Wat doen de leerlingen? Ze schreeuwen in hun doodsnood tegen de Heere Jezus: ‘Kan het U dan niks schelen dat we vergaan?’ Dan spreekt Hij de wind en de zee aan met ‘Zwijg, wees stil!’ en dan staat er: en het werd volkomen stil!!
Hij, Die de wind en de zee in Zijn machtige Hand houdt, stilt in ons leven niet altijd de stormen, ook al kan Hij dat makkelijk.
Hij heeft een veel hoger plan: stilte in ons hart brengen. Hij vraagt aan Zijn leerlingen: ‘Waarom ben je bang? Heb je dan geen geloof?”
Dáár gaat het om: nu komt het er op aan wat ons geloof inhoudt. Waar stellen we ons vertrouwen op? Of beter gezegd: op Wie? We zijn allemaal geconfronteerd met onze onmacht en kleinheid….
Doet dit ons roepen tot God: “Heere red ons!!! We vergaan!!’ ??

De KNZRV schrijft: Een scheepsvlag laat de nationaliteit zien van het schip, de eigenaar, de functie, het actuele gebruik of reisdoel. Wij zeggen: de vlag dekt de lading.
Waar de kruis-vlag hoog in top wappert, daar is de Heere Jezus de Kapitein!
Bij Zijn kruisdood staan we deze week stil. Hij heeft de doodsstraf die WIJ hadden verdiend, op Zichzelf genomen. Maar Hij is op Paasmorgen opgestaan! Hij leeft!
En voor allen die dat in geloof aanvaarden, die heeft de Kapitein aan boord. Hij loodst ons om de zandbanken heen, omdat Hij de vaargeul door en door kent!
De Heere Zelf is niet gefocust op alle moeilijke dingen die we op onze reis tegen zullen komen, maar Hij is gericht op het DOEL: dat wij, vertrouwend op Hem, samen met Hem de Overkant bereiken.

Gezegende Paasdagen

Wilt u reageren op het bovenstaand stukje? info@bovenzaal.eu of 06-36 30 89 94
Het Bovenzaal team

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen