vrijdag 24 mei 2024
spot_img

Hoogheemraadschap verbetert verkeersveiligheid in Het Grootslag

Snelheden omlaag en kruisingen overzichtelijker
In polder Het Grootslag (West-Friesland) zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is wegbeheerder in deze polder en wil graag het aantal ongelukken terugdringen. In samenwerking met een verkeersadviesbureau en met inbreng van bewoners, weggebruikers, LTO, gemeente en politie onderzocht HHNK de verkeersproblematiek. Het hoogheemraadschap gaat nu maatregelen uitvoeren om de snelheden van de automobilisten omlaag te krijgen, de kruispunten beter zichtbaar te maken en de verschillende verkeersstromen beter te reguleren.

Inbreng van bewoners en weggebruikers
In 2017 heeft het hoogheemraadschap de verkeerssituatie besproken met bewoners van Het Grootslag. Weggebruikers hebben via een online enquête hun mening gegeven. De belangrijkste aandachtspunten die (een gevoel van) gevaar opleveren: te hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten en voorrangsfouten, klei op de weg en de grotere verkeersdrukte door wegwerkzaamheden elders. Het hoogheemraadschap pakt de situatie aan met een heel pakket aan maatregelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de betrokken, de limieten van het budget en de beschikbare ruimte van het gebied.

Snelheid
Nadat het hoogheemraadschap in 2017 al het kruispunt Gedeputeerde Laanweg/Kadijkweg heeft aangepast, krijgen de kruispunten van de Gedeputeerde Laanweg met de Gerrit de Vriesweg en de Kleiakkers eenzelfde inrichting. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de weggebruiker. Verzakte groenstenen worden vervangen. De weg tussen de kruispunten, inclusief fietsstroken, krijgen een nieuwe asfaltlaag. Op lange rechte wegen wordt gekozen voor snelheidsremmende voorzieningen en extra borden om duidelijker te laten zien waar welke snelheid geldt. Daarnaast voert het hoogheemraadschap de komende jaren extra tellingen en snelheidsmetingen uit. Ook de bewustwordingscampagne tegen klei op de weg gaat onverminderd voort.

Overzichtelijkheid
Op het kruispunt Veilingweg/Grootslagweg verlengt het hoogheemraadschap de aanwezige verkeersdruppels zodat het verkeer op de juiste wijze oversteekt. Met beplanting wil HHNK de kruispunten duidelijker aangeven. Tegelijkertijd maait HHNK vaker de bermen op kruispunten voor beter zicht.

Reguleren verkeersstromen
De bestaande fietsroutes door het gebied worden beter aangegeven, zodat wegen zonder vrijliggend fietspad zo mogelijk kunnen worden vermeden. Het hoogheemraadschap is in gesprek met de provincie om het gebruik van de N302 aantrekkelijker te maken, zodat weggebruikers meer gebruik maken van die weg.

Evaluatie
Vanaf september 2018 voert het hoogheemraadschap de maatregelen uit om de verkeersveiligheid van het Grootslag te verhogen. Actuele informatie staat op www.hhnk.nl/werkindebuurt. In 2019 evalueren we de effecten van onze maatregelen op de verkeersveiligheid.

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen