maandag 15 juli 2024
spot_img

Houden Andijkers droge voeten?

Bij de redactie van de Andijker kwam het bericht binnen dat er water werd gezien aan de binnenkant van de dijk ter hoogte van de Dijkweg 338/’t Ankertje. De vraag was of dit kwaad kon, hoe het met de veiligheid gesteld was. Maar ook wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en de problemen op dat stuk van Andijk. Daarop hebben wij contact gezocht met het Hollands Noorder kwartier (HHNK) en de gemeente Medemblik.

Wat blijkt: Er is niks ernstigs, in de zin van gevaarlijks, aan de hand. Het is geen water uit het IJsselmeer, maar water uit de lucht, dus gewoon regenwater. Dit is regenwater dat van de dijk afstroomt. Het goede nieuws is dus dat de beschermende grasmat doet wat ie moet doen: regenwater af laten stromen zonder dat de dijk water opneemt en zonder grondmateriaal mee te spoelen.

Geen probleem met dijkveiligheid
Experts bij HHNK bevestigen dat de dijkveiligheid niet in het geding is. “Op dit moment is het waterpeil op het IJsselmeer ongeveer -0,3m NAP. Het wegdek ligt achter de dijk op -1,3m NAP. De weg ligt dus ongeveer een meter lager dan het waterpeil. De dijk doet wat zij moet doen: het water tegenhouden om te voorkomen dat het achterland onderloopt. Het verval, in combinatie met de zwaarte en breedte van de dijk is zodanig, dat er geen sprake kan zijn van doorsijpelend water. Het is dus echt een regenwaterprobleem.”

Plassen op weg bekend
Helaas komt dat regenwater onderaan het talud op de weg terecht. Vermoedelijk werkt de afvoer van water vanaf het wegdek daar dus niet goed. Dat is een vraag voor de gemeente Medemblik. HHNK: “Wij zijn bijna overal langs de Dijkweg de beheerder van de weg, maar net dat stuk (tussen nr 335 en 347) niet. De gemeente is beheerder van de Dijkweg ter hoogte van de kruising met Buurtje en zo’n honderd meter noord- en zuidwaarts.”

Gemeente is beheerder
De gemeente is op de hoogte gesteld. Zij laten weten dat het stukje Dijkweg ter hoogte van nummer 338 (voor Café-Pension ’t Ankertje) inderdaad wordt beheerd door de gemeente. Het is bij de gemeente bekend dat er af en toe water op de weg blijft staan. “Aan de ‘dijkkant’ van de weg ligt een drainagebuis onder de grond die overtollig water af kan voeren. Dat laatste duurt overigens wel enige tijd, dus na een fikse regenbui is het water niet direct verdwenen,” aldus de woordvoerder namens de gemeente. “Ook is het goed mogelijk dat er zogeheten kwelwater door de dijk omhoog komt. Dit is een normaal verschijnsel. Het water wat op de weg blijft staan leidt dus niet tot een verhoogd risico tot dijkdoorbraak voor omwonenden.”

Toch overlast?
“Inwoners van de gemeente Medemblik die ongerust zijn en/of overlast ervaren kunnen eenvoudig zelf een melding doen bij de gemeente via Fixi. Met de Fixi-app kan zelfs de exacte tijd en locatie van de melding en een foto worden toegevoegd voor een goede opvolging,” aldus de gemeentewoordvoeder. De waterplas kan bijvoorbeeld bij vorst gevaar opleveren en moet natuurlijk ook niet te grote vorm aan gaan nemen. De gemeente kan echter niet overal tegelijk zijn. Dus als u –als bewoner- zoiets ziet, gebruik de Fixi en laat een bericht achter. Dan zal er zo spoedig mogelijk actie worden ondernomen. Samen houden we het zo veilig voor iedereen.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen