woensdag 17 juli 2024
spot_img

Huiskamer van Andijk dicht en omzien naar anderen…

In verband met Kerst en Oud & Nieuw is de Huiskamer van Andijk gesloten van 24 december 2021 tot 3 januari 2022. Vanaf maandag 3 januari is de Huiskamer weer geopend en is u weer van harte welkom.

Dank
Sinds de opening van de Huiskamer hebben we meer dan 600 bezoekers mogen verwelkomen. We zijn iedereen dank verschuldigd die aan het welslagen van de Huiskamer hebben bijgedragen, de vrijwilligers Anita, Anke, Annemarie, Anne-Niek, Astrid, Cynthia, Diana, Elly, Janneke, John, Leida, Margriet, Marry, Ria, Toos, Wil en Willem. Niet in de laatste plaats willen wij ook het bestuur van The Future bedanken voor hun welwillende medewerking om plaats te bieden aan dorpsgenoten die gebruik maken van de Huiskamer. Last but not least, zoals ze dit in West-Friesland zeggen, onze sponsors: Van Etten Aannemingsbedrijf, Drukkerij Vijn, Dorcas, Jan Ruiter, Huurdersvereniging De Driehoek / Woningstichting Het Grootslag, Hart voor Medemblik, © CAPAND en de gemeente Medemblik.

Omzien naar anderen
In deze tijden die gedomineerd worden door allerlei beperkende maatregelen is het goed dat we omkijken naar anderen die door die maatregelen en andere omstandigheden nog meer te kampen hebben met eenzaamheid en gemis door het ontvallen van man of vrouw. Of door ouderdom, ziekte of handicap ‘nergens’ meer komen. Of hen die het moeten doen met een bijstandsuitkering of alleen AOW… Misschien zijn er mensen in jouw straat die hiermee te maken hebben, die met een kerstkaart al heel blij zouden zijn, of door een leuke attentie of wat dingen uit jouw kerstpakket. Of misschien wel een uitnodiging om samen met jou Kerst te vieren. Een beetje warmte, oprechte belangstelling en medemenselijkheid in deze koude en donkere tijden doet mensen meer goed dan dat je zou verwachten.

Mede namens de initiatiefnemers van de Huiskamer van Andijk: de KBO/PCOB, LSOB, SOW, De Zonnebloem, de leden van de Stuurgroep van de Huiskamer en de Dorpsraad Andijk wens ik u en jou Gezegende, Zalige, Fijne, Vrolijke of Prettige Feest- of Kerstdagen / Kerstmis en al het goede voor het nieuwe jaar!
Gerrit van Keulen
Dorpsraad Andijk

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen