Dick Visser. Foto aangeleverd

Na zes weken onderhandelen zijn de formatiebesprekingen tussen Hart van Medemblik, Gemeentebelangen, CDA en D66 vorige week plots afgebroken door Hart voor Medemblik.
Breekpunt was de weigering van de andere drie partijen om het nieuwe afvaltarief per 2023 ongedaan te maken. Notabene het verkiezingsonderwerp waarmee Hart voor Medemblik heel veel stemmers heeft getrokken.

Volgens reacties van de andere drie partijen heeft Hart voor Medemblik het formatieproces afgebroken zonder dat er werkelijk inhoudelijk is gesproken over dit punt. Voorts hebben we begrepen dat Hart voor Medemblik meteen afziet van coalitiedeelname.
Wat een teleurstellende keus! Hart voor Medemblik gooit na zes weken overleggen bij het eerste meningsverschil met de beoogde coalitiepartners meteen de handdoek in de ring. En met alle respect voor het belang van het nieuwe afvaltarief voor de kiezers van Hart voor Medemblik, er staan de komende periode nog veel belangrijker uitdagingen te wachten. Denk aan de gemeentefinanciën, het accommodatiebeleid, jeugdzorg, WMO, verduurzaming en woningbouw. Onderwerpen waarvoor Hart van Medemblik veel toezeggingen heeft gedaan aan haar kiezers. Toezeggingen die vaak veel verder gaan dan die van de andere partijen in de gemeenteraad.
De opstelling van Hart voor Medemblik staat ook haaks op haar verkiezingsprogramma. Een citaat uit dat programma: ‘Wij weten dat na de verkiezingen samenwerking nodig is om onze gemeente te kunnen besturen. Wij staan daarvoor open en willen bestuursverantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is het belangrijk dat Hart voor Medemblik de grootste partij wordt, zodat wij, namens u, een duidelijke stempel op een nieuw coalitieakkoord kunnen drukken.’

Volgens MORGEN! laat Hart voor Medemblik haar kiezers in de kou staan. Weglopen van bestuursverantwoordelijkheid, als grootste partij in de gemeenteraad zorgt sowieso niet voor de gewenste verandering waarvoor Hart voor Medemblik zich zo hard heeft ingezet.

Dick Visser, MORGEN!