De tentjes van de juffen stonden er nog. Foto aangeleverd

Maandag zijn de kinderen van de Idenburgschool weer gestart op school. Bij aankomst op het plein was er wel wat verwarring, de tentjes van de juffen stonden er nog allemaal en er lag zelfs nog één juf in haar tentje te slapen! Wakker worden juf!, we willen weer aan het werk! De komende week zullen de kinderen werken aan groepsvorming en groepsbinding om zo een gezellig en veilig klimaat met elkaar te creëren, dit doen we door sport- en spel met elkaar te doen gedurende de week. Er zal geen methodewerk gedaan worden. We noemen dit ‘De Gouden Week’.