zaterdag 15 juni 2024
spot_img

IJsselmeerwaarde

Vorige week woensdagavond vond een informatiebijeenkomst plaats over de IJsselmeerkust. De gepresenteerde visie is een product van de gemeenten Noord-Hollands Kroon, Medemblik, Enkhuizen en provincie Noord-Holland.
Bij de totstandkoming van deze visie zijn verschillende inspraakmomenten geweest, waarbij inwoners en belangenorganisaties hebben ingesproken. En die inspraak heeft gewerkt! Er ligt volgens MORGEN! een goede en perspectiefrijke visie voor de Medemblikker kust. Waar water vroeger onze natuurlijke vijand was, is de beleving van water nu een belangrijke kwaliteit.

De hoofdpunten van de visie zijn:
1. Een betere relatie tussen land en water
2. Een goede overgang van land naar water
3. Een gebied met internationale allure

Wat betekent dit?
Er komen geen atollen voor de West-Friese IJsselmeerdijk. In de hoek afsluitdijk – Wieringermeer worden eilandjes aangelegd en op sommige worden zonnepanelen geplaatst. Dit moet bijdragen aan een vaste energieprijs voor inwoners. Voorts kunnen daarmee grote velden met zonnecollectoren worden weghouden van ons grondgebied.
Deze eilanden zorgen ook voor het vergroten van de natuurwaarde van het IJsselmeer. Ontdieping zorgt voor een nieuw paaigebied voor vissen, een nieuw gebied voor vogels én vergroening.
De cultuurhistorische waarden van ons deel van de IJsselmeerdijk worden behouden en waar mogelijk versterkt, door het bevorderen van (fiets)toerisme. De historie van West-Friesland en de VOC-steden, krijgen hierbij meer aandacht. Er komt aandacht voor het verbinden van het oude land met het water door nieuwe dijkopgangen.
Verder volgt onderzoek naar de mogelijkheid van een overhaal van het IJsselmeer naar polder Het Grootslag, voor kleinere pleziervaartuigen.
Tenslotte is er aandacht voor de aanleg van nieuwe zoetwaterbekkens bij het PWN, aan de noord-oostzijde van Andijk. Dit is heel hard nodig ivm de toenemende periodes van droogte. Hierbij wordt tevens ruimte gecreëerd voor recreatie en een zwemstrand(je).
Meer info vindt u op de site van de gemeente.

Dick Visser, Morgen!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen