woensdag 24 april 2024
spot_img

Ingezonden: crowdfunding opgestart

De SP Enkhuizen is een crowdfunding actie begonnen voor de kosten van de advocaat Rob Wertheim die 2 bewoners heeft bijgestaan tegen het beroep van de Elsenburg BV van de intrekking omgevingsvergunning door de gemeente Enkhuizen. De beperkte milieutoets voor het realiseren van een Geitenhouderij met 2000 geiten. Bij de Rechtbank Noord Holland is de uitspraak van 20 oktober dat het beroep heeft gefaald. Daarop heeft de Elsenburg BV beroep bij de Raad van State beroep aangetekend. Belanghebbenden, dat zijn bewoners binnen een straal van 2 km, die zich bij de Rechtbank Noord Holland hebben verzet konden zich tot 1 december 2022 tegen het beroep verzetten en gebruik maken van het op de site van de SP beschikbare betoog van de advocaat Rob Wertheim.
Uit dat betoog het volgende citaat:
Gezondheid Omwonenden III” uit 2018 (hierna: VGO-III 2018) wordt onder andere het volgende geconcludeerd (p. 6):

“De associatie is vooral sterk naarmate de afstand tussen woning en geitenhouderij kleiner is: bij één van de analysemethoden is deze tot (minstens) 2000 meter afstand statistisch significant, bij twee andere tot 500 meter afstand. De ‘kernel-analyse’ laat zien dat de risicoverhoging voor longontsteking rondom geitenhouderij en voor de jaren 2014-2016 vergelijkbaar is met de eerder onderzochte jaren (2009- 2013). Onder bewoners bij wie binnen twee kilometer rondom de woning één geitenhouderij ligt, treden 32%, 24% en 25% (resp. 2014, 2015, 2016) meer gevallen van longontsteking op vergeleken met bewoners zonder geitenhouderij binnen twee kilometer van de woning.”

Ondergetekende stelt zich dan ook op het standpunt dat het betoog van De Elsenburg B.V. op dit punt faalt. Gezien het belang van de gezondheid risico’s die bewoners in deze lopen lijkt me een uitgebreide aandacht van deze zaak van groot belang, juist ook voor bewoners van Andijk.

Henk van der Sluis, 06 4348 7415

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen