donderdag 18 juli 2024
spot_img

Ingezonden: Mogelijke komst van zonne-eilanden Andijk

Wij hebben waardering voor betrokken inwoners zoals bijvoorbeeld de 23 zwemsters van ‘Koppie Onder’ die opkomen voor de belangen van hun IJsselmeer zwemclub. Zij en met hen een aantal andere Andijkers hadden liever gezien dat de gemeenteraad van Medemblik een Andijker deel van het IJsselmeer op voorhand al zou uitsluiten als locatie voor energieopwekking.

Zienswijze
Het alternatieve plan “Duurzaam Leefbaar” van dhr. K. Buitendijk is echter een door hem ingediende zienswijze. Daarin worden zonne-eilanden als mogelijkheid ingebracht. Het verwondert ons dat hiertegen nu al zoveel weerstand is. Overigens had wethouder Nederpelt hiervoor wel begrip, vanuit het gegeven dat er veel mensen op hebben gereageerd. Het is een optie die nog wordt nog onderzocht, wellicht dat Rijkswaterstaat het straks meteen al van tafel veegt. Natuurlijk vinden ook wij dat de lokale bevolking haar mening moet kunnen geven over de IJsselmeer kustvisie. Want: Bij de concept RES (regionale energie strategie) kon iedereen meepraten, hiervoor zijn in Gemeente Medemblik 9 bijeenkomsten georganiseerd (waarvan 1 in Cultura Andijk) en in de hele regio maar liefst 47, waarbij ca 1500 mensen zijn geweest.

Kustvisie
Voor de kustvisie (regionaal) laat de participatie te wensen over en voor project Wieringerhoek (Rijkswaterstaat) ook. Mede doordat het lastig te organiseren bleek in de afgelopen maanden. Maar er moet alsnog gelegenheid voor komen! Daarover is de voltallige raad het eens, want onze motie om dit te bewerkstelligen is aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen.

Er samen uitkomen
Ook wethouder Nederpelt pleitte voor participatie in de overtuiging dat we er samen wel uit komen. Uit de 9 bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de inwoners geen windmolens erbij willen en geen zonneweiden op agrarische grond. Wethouder Nederpelt heeft hier goed naar geluisterd zo blijkt uit het raadsvoorstel, maar we kunnen natuurlijk niet alleen zeggen wat we niet willen.

Voorbarig
Ons college vindt het alternatieve plan van Duurzaam Leefbaar de moeite waard voor verder onderzoek en 21 (van de 25) raadsleden bleken het hier op de raadsvergadering van 3 september mee eens. Het is naar onze mening voorbarig om nu al een Andijker deel uit te sluiten.

Piet Ligthart en Els van den Bosch (2 van de 6 CDA raadsleden gemeente Medemblik)

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen