maandag 15 juli 2024
spot_img

Jaarvergadering met 5 jubilarissen bij het Andijks Gemengd Koor

Op 19 maart jl. hield het Andijks Gemengd Koor haar jaarlijkse ledenvergadering in Cultura.

De Bond van Zangkoren N-H. was met 3 vertegenwoordigsters aanwezig om de 5 jubilarissen te huldigen met een oorkonde in het bijzijn van hun familie. Mevr. J.van Kampen kreeg ook een kettinkje voor 70 jaar lid van A.G.K. Zij begon destijds bij het kinderkoor.

Mevr. J. Rusting (60jaar) kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn, de oorkonde en bloemen heeft zij thuis ontvangen.
Dhr. J. Butterman (60 jaar), Mevr. G. Knol en Mevr. M. Wehman (40 jaar) Alle jubilarissen kregen een mooie ruiker bloemen van de voorzitter.

Bij de bestuursverkiezing waren algemene bestuursleden mevrouw M. de Graaf en mevrouw M. Laan-Meester periodiek aftredend en herkiesbaar.  Zij werden met algehele stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar.

De vergadering verliep vlot en iedereen kon zijn zegje doen. Er werd terug geblikt naar een geslaagd jubileumconcert, diner en uitje.Administrateur de heer H. de Boer gaf uitleg over het financiële verslag. AGK is gelukkig financieel een gezonde vereniging, dank zij de steun van de drie dorpsveilingen en een grote groep donateurs.

De opbrengst van de jaarlijkse amaryllisbollen actie  was ook het afgelopen jaar weer heel belangrijk om nieuwe muziek e.d. aan te schaffen. Het koor bedankt daarom iedereen die aan al deze acties meegedaan heeft.

Het ledental is stabiel, maar nieuwe leden zijn altijd welkom!
Wilt u ook lekker zingen, kom dan gerust eens langs op maandagavond in Cultura aan de Kleingouw.
We repeteren van 20.00 uur tot 22.00 uur o.l.v. onze enthousiaste dirigent Margreet Drijver met hulp van onze veelzijdige pianist Edwin Hinfelaar.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen