De overhandiging van de oorkonde aan Jannie van Kampen-Keesman door wethouder Gerben Gringhuis. Foto: Marcel Rob/Gemeente Medemblik.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Andijks Gemengd Koor 20 februari jl. is aan Jannie van Kampen-Keesman een oorkonde overhandigd van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland.
De aanleiding was vrij uniek: deze alt is inmiddels al 75 jaar lang lid van AGK! De oorkonde werd haar overhandigd door wethouder Gerben Gringhuis van Medemblik die in zijn speech enige anekdotes uit het verleden ophaalde.

Een oorkonde was er deze avond ook voor Simon Kuin, aftredend voorzitter van Andijks Gemengd Koor.
Simon heeft zich ruim 19 jaar lang met hart en ziel voor het koor ingezet. Met algemene stemmen en veel enthousiasme benoemde het koor hem tot Erevoorzitter van AGK. Door ziekte kon Simon de oorkonde helaas niet ter plekke in ontvangst nemen en is hem deze later thuis overhandigd.