dinsdag 23 juli 2024
spot_img

Kerstfeest, wat betekent dat voor ons en onze kerk.

Kerstfeest, het feest waarbij wij gedenken de geboorte van Jezus, Gods Zoon, Die kwam naar deze door de zonde verloren wereld. Zijn Naam betekent Zaligmaker: “Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Hij is de Grote Verlosser, Die zo lang beloofd was. Wij zijn allen gevallen in het Paradijs, in onze voorvader Adam. De gehele wereld ligt verloren in zonde en schuld. Jezus is de Grote Verlosser, Die voor de zonden heeft geleden, is gestorven en opgestaan. Hij is het Licht der wereld. In Hem kunnen wij nog zalig worden. Hoe? Door het geloof in Hem!

Hij is het Godsgeschenk aan een wereld, verloren in schuld. Hij is de Vredevorst, in Hem is de ware vrede en rust te verkrijgen. Kerstfeest, feest van Christus’ geboorte: “Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ’s hemels troon.”

Alleen in deze Jezus is de zaligheid te verkrijgen. Buiten deze Jezus is geen licht, maar duisternis. Over dat heil en die vrede kunt u lezen in het Woord van God, de Bijbel. Lees en herlees over dat heil voor mensen zoals u / jij.

L. Bos
Voorzitter Evangelisatiecommissie
Geref. Gem. Andijk-Enkhuizen

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen