De kinderen van de opvang “de Kleine Speeltuin” hebben heel erg hun best gedaan om de mensen in Sorghvliet een beetje kleur en blijdschap te geven in de rare tijden dat ze geen bezoek mogen ontvangen. Astrid Ottenhof heeft er voor gezorgd dat de kleurplaten in Sorghvliet bezorgd zijn. Respect voor alle mensen die toch nog hun werkzaamheden moeten uitvoeren in deze tijd! Foto’s aangeleverd