donderdag 18 juli 2024
spot_img

Klimaatbestendige nieuwbouw in Westfriesland het nieuwe normaal

De Westfriese gemeenten hebben zich geschaard achter de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland’. Dat betekent dat klimaatbestendigheid – voorbereid zijn op onder andere hitte en wateroverlast – een standaard criterium wordt voor alle nieuwbouwplannen in Westfriesland.

Concrete afspraken
In de Westfriese adaptatiestrategie van 2021 om weersextremen door klimaatverandering ruimtelijk aan te pakken was klimaatbestendige nieuwbouw al opgenomen, maar nog niet zo ver uitgewerkt. De Westfriese gemeenten hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Metropoolregio Amsterdam om heldere regionale afspraken te maken. Zo ontstaat een gelijk speelveld binnen een groot geografisch gebied.

Grote bouwopgaven
“De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol”, zegt Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en een van de bestuurlijke trekkers van de intentieovereenkomst.

“Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote bouwopgaven. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke, maar kwetsbare omgeving.”

Westfriese eensgezindheid
Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners. De afgelopen maanden hebben meer dan 40 organisaties de intentieverklaring ondertekend. Op 2 maart werd dit gevierd tijdens een online bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen.

Wethouder Duurzaamheid van gemeente Medemblik, Harry Nederpelt, was ook aanwezig op deze bijeenkomst. Hij is blij met de eensgezindheid van de Westfriese gemeenten om de intentieovereenkomst te omarmen.

“Hiermee streven we ernaar om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. Uiteindelijk is het doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.”

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen