zondag 26 mei 2024
spot_img

Koopmanspolder

Het waterpeil staat nu op het hoogste peil en gaat vanaf april langzaam zakken.
Momenteel zijn er heel veel vogels, met name ganzen en eenden. De eerste ronde eieren prikken van de Ganzen leverde 33 nesten, wat in lijn is met de voorgaande jaren.
Het maaien van het natte deel is dit jaar niet gelukt. Jammer voor de vogels die graag in open gebied vertoeven maar wel weer goed voor allerlei vogels die in het riet leven. Zo telden we recent 120 wintertalingen die nu al druk baltsen, voordat ze weer vertrekken naar noordelijke regionen.
Ook de kuifeenden zijn nu druk bezig met de balts; het gaat om tussen de 100 en 200 vogels.In de winter zitten ze in het IJsselmeer, maar voor de balts zoeken ze rustiger binnenwater op. Pas vanaf mei gaan ze broeden, verspreid in de polders rondom en mogelijk verderop.

Opvallend zijn nu ook de talloze wilde eenden, bijna 100 stuks, die plots hier verschijnen. Mag aannemen dat het om doortrek gaat want gewoonlijk broedden hier een tiental paar.
Opvallende gasten in de afgelopen maanden waren:
Bokje: maar die zien we pas als we het terrein ingaan om te werken. IJsvogel: ze zijn er weer regelmatig. Roodborsttapuit: De gehele winter zit er al een paartje hier of in de omgeving.
Gewoonlijk trekken ze weg in de winter maar ze proberen steeds vaker te overwinteren. Ze broeden bij ons in de duinen en verderop in heidevelden. Je ziet ze gemakkelijk want ze zitten vaak boven in de vegetatie.
Cetti’s zanger: Sinds een decennia heeft de soort zijn broedgebied uitgebreid naar het noorden en broedt nu ook bij ons. Ze blijven hier ook in de winter; laten zich slecht zien maar zingen luid en explosief.
Baardmannetje: Een heel leuke en ook fraaie soorten. Bewonen grotere rietvelden en ons gebied is momenteel uitstekend geschikt dus mogelijk gaan ze hier broeden.
En de topper was een zeearend (!!) laag overvliegend en kijken of ie een gans kon verschalken. Alle vogels in paniek want er vliegt wel 2 tot 2,5 meter boven je!

Ook deze herfst en winter hebben we met een groep vrijwilligers weer wilgen gewied in het natte deel, en ingekort in het droge deel. Er mag wat blijven staan voor de vogels. In het droge deel gaat het meest om het verwijderen dan wel inkorten van bramenstruweel. Een beetje bramen is leuk voor de natuur, insecten en vogels. Zo broedden hierin kneutjes, groenling en vorig jaar zelfs een braamsluiper(!) Maar het moet niet te gek worden.
Daarom zijn nu de meeste struwelen geknipt en de wortels uitgestoken. Momenteel doen we niets om de vogels rust te geven om te gaan broeden.

Even een opmerking tussendoor: Bijzonder irritant is het als je ziet dat een hond door het veld rent, door sloten gaat en alle vogels opjaagt…..
Dit gebied is voor vogels, niet voor honden!!

Vanaf de bankjes met de zon in de rug, kunt u het gebied en de vogels prima overzien!

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen