maandag 24 juni 2024
spot_img

Koopmanspolder, el dorado voor vogels

De Koopmanspolder is momenteel door zijn hoge waterstand weer bijzonder aantrekkelijk voor vogels. Het gaat hierbij om veel en ook zeldzame soorten eenden en steltlopers. De meesten zullen weer verder naar het noorden trekken en anderen zullen zich als broedvogels over de omgeving verspreiden.

De grutto’s zijn al met tientallen aanwezig, net zoals tureluurs en kieviten. Van deze soorten zal wel een aantal blijven hangen en hier gaan broeden. Andere steltlopers die je nu kunt verwachten zijn watersnippen (verstoppen zich graag), plevieren, diverse ruiters en kemphanen.
Opvallender nog zijn de eenden waar nu grote aantallen aanwezig zijn van krakeend en kuifeend. Daarnaast zijn er kleinere aantallen wintertaling, slobeend, pijlstaart en tafeleend.

Ook zijn er veel ganzen aanwezig, vooral grauwe gans en brandgans, maar let goed op want er kunnen ook andere soorten ganzen tussen zitten.
Het gebied is nu gesloten voor publiek, maar u hoeft er helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien vanaf de dijk!

Overzicht Koopmanspolder

De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. De afgelopen jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen