Groene specht. Foto’s aangeleverd

Het waterpeil staat nu aan de lage kant zodat er werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Niets doen betekent dat het uiteindelijk een bos wordt zoals je kunt zien aan de naast gelegen Vooroever. En we willen het gebied open houden zodat er wat te zien valt voor bewoners en toeristen. Maar daar moet je wel wat voor doen…

Recent zijn daarom de taluds in het droge deel en delen van het lage deel gemaaid. In het lage deel neemt de hoeveelheid riet nu sterk toe, en dat proberen we een beetje in te perken zodat allerlei soorten vogels blijven komen en bijzondere planten zich gaan vestigen. In dit deel beginnen nu de orchideeën te komen: rietorchis en moeraswespenorchis. De Ratelaar heeft al grote delen van het linker perceel ingepikt, en nu breidt ook een andere gele zomerbloeier zich sterk uit: Heelblaadje. Leuk om in de tuin te zetten, bloeit vanaf juli tot eind september. Stekkies kunt U bij mij halen.

Dit jaar zien we heel veel zulte(zeeaster) die nu nog bloeien. Verder staat het vol met Watermunt en hier een daar een kattenstaart. Wel jammer dat er deze zomer zo weinig vlinders waren om hier van te snoepen. Maar andere kleinere insecten waren er wel massaal. En we hebben ook weer een nieuwe soort aangetroffen: de langstekelige distel! En inderdaad: langere stekels dan de andere distels.

Langstekelige distel

De kleine rietvogeltjes, kleine bruine vogeltjes, zijn nu wel vertrokken, met uitzondering van de rietgors die hier blijft. De kleine zilverreiger is wel heel bijzonder en verblijft hier nu al weken. De helft kleiner dan zijn grote naamgenoot, de grote zilverreiger. Graag had ik een foto hierbij willen zetten, maar iedereen mag vlak langs hem/haar lopen, maar als ik een foto wil maken gaat ie meteen op de vleugels. Het barst nog van de Waterhoentjes, en sommigen hebben nog hele kleine jongen. Ze hebben het hier buitengewoon naar de zin, net als de meerkoeten.
De wintertalingen en watersnippen komen nu vanuit het noorden, en als je (heel) goed kijkt zie je dat het om tientallen en misschien wel een honderd tal gaat.
Een andere gast die je hier niet verwacht is de Groene Specht. Deze mag graag vanuit de bomen langs het poepen dijkje even landen om naar mieren te zoeken.

Zoals ik al vertelde moet er wel wat gebeuren om het gebied leuk en mooi en boeiend en overzichtelijk te houden. Vandaar: we kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Werken doen we op de woensdagmiddag, en als u mee wilt helpen kunt zich melden bij ondergetekende.

Marco van der Lee, beheerder 06-23 14 98 70.