maandag 15 juli 2024
spot_img

Koopmanspolder, vogel – eldorado

Vanaf de herfst zijn we behoorlijk aan het werk geweest in de Koopmanspolder.
Eerst hebben we in het natte deel alle bomen verwijderd. Nou ja bomen, zover laten we het niet komen. Het lijkt meer op wieden met af en toe de schop erbij. Het ging vooral om wilgen die we hebben verwijderd. Doen we dat niet dan wordt de koopmanspolder, net zoals de naast gelegen vooroever, één groot bos.
Daarna hebben we het droge deel onder handen genomen. In eerdere jaren snoeiden we maar nu zijn we over gegaan tot deels helemaal verwijderen van vooral wilgen. Nieuw is dat er nu ook kornoelje opkomt. Dezen zijn nog jong en konden gemakkelijk worden uitgestoken.
Kornoelje halen we helemaal weg, wilgen laten we hier en daar staan en snoeien we om de paar jaar. Dit trekt dan weer vogelsoorten aan die we daar graag zien.
In de laatste jaren zijn de bramen sterk toegenomen. Na enkele jaren er niets aan gedaan te hebben, zijn we hier nu ook plaatselijk aan het weghalen. Dit bleek een lastige klus, en hier zullen we de komende jaren nog aardig mee bezig zijn.

Slobeend.

De Koopmanspolder is weer lekker nat, want dat vinden de vogels prachtig.
Als het water wordt opgezet zit het direct vol met wintertalingen. De vrouwtjes zijn gewoon bruin, de mannetjes bijzonder fraai met allerlei kleuren. Het gaat om behoorlijke aantallen tot soms wel 60-70 vogels. Straks, vanaf april verdwijnen ze naar de broedgebieden in het noorden en oosten.
Wilde eenden mogen hier ook graag komen, net zoals zijn look-a-like de Krakeend. Mannetjes grijsachtig, vrouwtje lijkt sterk op wilde eend vrouw. Vliegend goed te herkennen aan de witte vleugelstreep. Sinds kort is ook de Slobeend weer present, tot enkele tientallen.
Het Mannetje valt op door de witte borst, vrouwtje lijkt weer sterk op wilde eend vrouw.
Daarnaast zien we in de sloten enkele duik-eenden, zoals de zwart witte Kuifeend en de Tafeleend waarvan het mannetje een fraaie roodbruine kop heeft.
Grutto’s zijn er ook, met enkele tientallen, die elders in de omgeving gaan broeden.
De Kieviten, Scholekster en Tureluurs die U ziet blijven hier broeden. De kieviten zijn nu druk met baltsen om een territorium te bezetten en een vrouwtje te lokken. Het wachten is nu dat de trek van andere soorten naar het noorden op gang komt; dit leidt soms tot verassende waarnemingen.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen