dinsdag 16 april 2024
spot_img

Koopmanspolder, vogel – eldorado

De Koopmanspolder is weer lekker nat, en dat vinden de vogels prachtig.
Momenteel, maart, zijn er heel veel ganzen, deels broedvogels en deels doortrekkers. Daarnaast zijn er tientallen wintertalingen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden. Water maakt het voor hen zo aantrekkelijk; veel voedsel en daarnaast rust en dekking.

De wintertalingen zijn nu meest gepaard, maar dat weerhoudt de mannetjes er niet van volop te baltsen. In april trekken ze verder naar hun broedgebieden in Noord -en Oost-Europa.
Deels geldt dit ook voor de andere soorten, waarvan enkele tot tientallen paren(meerkoet) hier blijven om te broeden. Daarnaast zien we kleine aantallen van de Pijlstaart, met verlengde staart en grijze buik, de slobeend met grote snavel, witte borst, roodbruine onderdelen en groen-blauwe bovendelen, en de tafeleend met een opvallende roodbruine kop. Dit geldt voor de mannetjes want de vrouwtjes zijn eenvoudig bruin. Net zo handig zo’n schutkleur als je straks 4 weken op een nest moet zitten.

De eerste kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s zijn nu ook present. Maar om te broeden staat het water nu wel erg hoog. Vanaf april laten we het water weer zakken en wordt het gemakkelijker voor hen om te gaan broeden. Als het water wat zakt heb je ook dikke kans op doortrekkende steltlopers die van de slikrandjes willen profiteren.
Te denken valt aan: kemphaan, strandlopers, oeverlopers, plevieren en ruiters. Hoogtepunt van hun trek valt in april tot en met half mei.

Omdat het niet de bedoeling is dat de Koopmanspolder een bos wordt, hebben we vanaf de herfst tot in februari veel werk verricht. Dit doen we met een vaste groep vrijwilligers, soms aangevuld met anderen.

In het natte deel hebben we, zoals gebruikelijk in de laatste jaren, nieuw opgekomen wilgen “gewied”. Daarna hebben we het droge deel onder handen genomen. In dit deel gaat het nu meest om het verwijderen dan wel inkorten van bramenstruweel.

Een beetje bramen is leuk voor de natuur, insecten en vogels, maar het begon de spuigaten uit te lopen zodat we nu besloten fors in te grijpen. Daarom zijn nu de meeste struwelen geknipt en de wortels uitgestoken. Waarschijnlijk zal dat niet voldoende zijn, maar volgend winter gaan we gewoon weer verder.

Momenteel doen we niets om de vogels rust te geven om te gaan broeden.
Vanaf de bankjes aan de zuidkant kunt u het gebied en de vogels prima overzien!

Marco van der Lee,
beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

 

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen