maandag 24 juni 2024
spot_img

Koopmanspolder, vogel- eldorado

De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden.
Nu is het gebied afgesloten voor publiek, maar u hoeft er helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien vanaf de dijk!

Het is weer lekker nat in de Koopmanspolder, en de vogels geweldig vinden dat geweldig.
In de laatste weken vallen de grote aantallen ganzen op, waaronder meest Grauwe Ganzen.

Watersnip.

Een klein deel zal hier gaan broeden, maar dat gaat niet lukken want de eieren worden verwijderd. Een ander deel zal op de Vooroever gaan broeden, en die zullen mogelijk wel kuikens krijgen. Deze zien we later dan weer terug in de Koopmanspolder, want de kuikens hebben gras nodig om op te groeien.
Andere soorten ganzen zien wij ook: groepen bonte brandganzen waarvan de meesten zullen doortrekken naar de toendra’s, en een klein deel blijft achter om in de omgeving te broeden.
De Canadese gans is er ook, groot met een witte halve maan bij de kop. Het gaat om kleine aantallen die in de omgeving zullen pogen te broeden. Als laatste kunnen we aantreffen de kolgans, bruin met een witte “kol” op de snavel.

In de afgelopen herfst en winter waren er continu tientallen watersnippen aanwezig. Lastig te zien en zelfs bij verstoring vliegen ze pas laat op. Het zijn hele snelle vogels die zich graag verstoppen op de grens van water en land.
Beter te zien zijn de wintertalingen die hier ook continu met tientallen aanwezig zijn.

Momenteel mogen de fraaie mannetjes graag met elkaar rotzooien en dan zijn ze goed te zien. Daarnaast zijn er kleinere aantallen slobeenden, pijlstaarten, krakeenden en wilde eenden aanwezig, allemaal slobberend in het ondiepe water. Duikeenden zijn er ook in en langs de slootjes, zoals kuifeend, tafeleend en recent nog een groepje nonnetjes.
Nu het water recent iets gezakt is, zijn de kievieten begonnen te baltsen, om hun territorium af te bakenen en vrouwtjes te lokken. Over enkele weken kunnen we daarom de eerste broedende vogels verwachten. Overigens wordt het voor weidevogels steeds moeilijker om hier succesvol te broeden. En dat komt omdat het gebied geïsoleerd ligt van andere weidevogelgebieden, zodat bij gevaar van predatie ze niet kunnen uitwijken.
Ander punt is dat de bomen die grenzen aan de Koopmanspolder ieder jaar een stukje hoger worden, zodat het voor roofvogels steeds gemakkelijker wordt een volwassen vogel of kuiken te pakken. En dan hebben we het niet over de vos of rondzwervende katten die ook hun tol kunnen eisen.

Maar goed, er zijn meer vogels dan alleen weidevogels, en volwassen vogels kunnen altijd nog wegvliegen,………
Het wachten is nu dat de trek van steltlopers naar het noorden op gang komt; dit leidt soms tot verassende aantallen en soorten!

Marco van der Lee,
beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen