dinsdag 23 juli 2024
spot_img

Koopmanspolder weer open

Vanaf 15 juli tot 15 oktober is de Koopmanspolder toegankelijk voor publiek mits u de hond thuis laat.

Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroever aan de andere kant. Bij de molen kunt u dan het hek over en weer de koopmanspolder inlopen, en zo weer terug lopen naar de Dijkweg. Zie bijgevoegd kaartje.

Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk, vanwege de vele vogels die hier verblijven.
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. In het gebied wordt allerlei onderzoek gedaan, zoals naar migratie en voortplanting van vis en het effect van waterstanden op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Tevens kijken we naar de invloed van het maaibeheer op de flora en fauna.

De weidevogels zijn wat laat dit jaar. De eerste lichting kievit, 3 paar, zijn al vertrokken met hun jongen en datzelfde geldt voor 4 paar tureluurs. Maar na de regen van eind mei zijn er weer nieuwe kieviten gekomen en die hebben nu, begin juli, nog kleine kuikens. Datzelfde geldt voor een 2-tal scholeksters.
Rietvogels zijn sterk toegenomen! De bedoeling was om in de winter delen van de oevers in het droge deel te maaien, maar door de natte omstandigheden is dat niet gelukt. Zo telden we van de kleine karekiet 68 broedparen, van de rietzanger 31 broedparen, van de bosrietzanger 6 broedparen en van de rietgors 5 broedparen. Dit zijn idioot hoge aantallen voor zo’n klein gebied, maar we zijn er wel blij mee! Dit betekent wel dat de slootkanten en taluds voorlopig niet kunnen worden gemaaid. Ganzen vinden dat ook fijn en zo telden we 46 broedpaar van de grauwe gans. Daar is weinig van terecht gekomen want deze eieren zijn geraapt. Wel komen er ganzen met hun jongen vanuit de Vooroever hier fourageren.

Rietgors. Foto’s aangeleverd

Bovenop gaan we maaien binnenkort, althans daar waar veel massa staat. Dit is het geval tegen Wervershoof aan, en dat doen we om zodoende te verschralen, waardoor op termijn minder hoeft te worden gemaaid. Meer naar Andijk toe staat er al een schrale vegetatie en daar hoeft dan niet te worden gemaaid.

Maaien doen we liever niet zo vaak, om leefgebied in stand te houden voor insecten zoals vlinders en bijen. Bovendien bevoordeel je met maaien grassen en gaat het ten koste van kruiden die wij liever zien.
Vorig jaar zijn in totaal 150 soorten planten geteld, wat bijzonder veel is voor zo’n klein gebied. Met mooi zonnig weer is het zeker aan te bevelen om te komen kijken in dit bijzondere gebied.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder.
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen