maandag 22 april 2024
spot_img

Koopmanspolder weer open

Tot 15 oktober kunt u wandelen in de Koopmanspolder mits u de hond thuis laat.
Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroever aan de andere kant. Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk, en ook niet aantrekkelijk omdat er nog water staat.

Heelblaadje.

De hoge delen zijn nu gemaaid, waarbij bijzondere vegetatie is blijven staan. Langs de sloten barst het nog van de rietvogels, dus dat kan nog niet gemaaid.
Het gaat met name om rietzangers en kleine karekieten waar we respectievelijk 52 en 80 territoria van telden. Dus ja, het ziet er bruin van de vogeltjes, te meer als je bedenkt dat ze nu jongen hebben die rondom de nesten fladderen. Het gaat om grote aantallen: Zeg 4 kuikens per nest + 2 ouders dan vliegen er dus nu 52 x 6 = 310 rietzangers rond en 80 x 6 = 480 kleine karekieten, dat zijn bijna 800 kleine bruine vogeltjes!
Jammer is dat de vogels u eerder zien dan andersom…

Rietgorsnest

Daarnaast broeden er een 8-tal rietgorzen. Deze soort heeft minimaal twee broedsels, dus zijn nog druk bezig met het nageslacht.
Onder de broedvogels doen ook Meerkoet en Waterhoen het heel goed, en ook diverse eenden en steltlopers waren weer aanwezig.
De ganzen daarentegen probeerden het weer maar daar zijn geen kuikens uitgekomen want de eieren zijn geprikt. Wel lopen er kuikens rond die van elders komen. Afstand is niks voor vogels, zeker niet als ze kunnen vliegen, maar ook kuikens kunnen grote afstanden afleggen, zwemmend of te voet.

In de bramen broedde dit jaar een nieuwe leuke soort: de braamsluiper! Hoe komt ie erop zou je denken….
De waterral broedde voor het tweede jaar nu, en nieuw als broedvogel was de watersnip!
In de winter zien we ze genoeg maar als broedvogel gaat het in onze provincie om enkele tientallen, dus best wel bijzonder dat de soort hier broedt.

Het natte deel wordt alsmaar ruiger; goed voor rietvogels maar minder voor steltlopers.
Op het linkse perceel ziet het geel van de ratelaar, een soort die parasiteert op grassen. De grassen verdwijnen en er komt weer ruimte voor andere soorten. Hier en daar staan er ook pollen heelblaadjes, opvallend geel maar wat hoger.
Op het middelste perceel ziet het paars van kattenstaart en binnenkort roze watermunt.
Beide soorten zijn geweldig voor vlinders, maar tot nu zien we overal weinig vlinders.
Maar dat kon nog komen; altijd onvoorspelbaar de vlinders.
Vanaf het bankje heeft u mooi uitzicht over het natte deel en het droge deel kunt u nu betreden tot 15 oktober.

Het beheer is vanaf nu in handen van Landschap Noord-Holland, die hiervoor goed zijn toegerust en veel meer natuurterrein in Noord Holland beheert.
Marco van der Lee

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen