woensdag 24 april 2024
spot_img

Koopmanspolder weer open

Tot 15 oktober is de Koopmanspolder open voor publiek mits u de hond thuis laat.
Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroever aan de andere kant. Bij de molen kunt u dan het hek over en weer de koopmanspolder inlopen, en zo weer terug lopen naar de Dijkweg. Zie bijgevoegd kaartje.
Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk, vanwege de vele vogels die hier regelmatig verblijven.
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. In het gebied wordt allerlei onderzoek gedaan, zoals naar migratie en voortplanting van vis en het effect van waterstanden op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Tevens kijken we naar de invloed van het maaibeheer op de flora en fauna.

Duizenden vlinders in de Koopmanspolder. Foto aangeleverd

 

Over de fauna valt te zeggen dat de weidevogels en eenden dit jaar matige broedresultaten hadden. Veel nesten raakten verloren door predatie(steltlopers) of hebben geen poging gedaan vanwege een predator(eenden). Dit zou best kunnen gaan om katten die het gebied betreden. Overigens moet je bedenken dat het gebied voor broedende weidevogels steeds minder interessant wordt omdat de bomen in het naast gelegen recreatiegebied ieder jaar een stukje hoger worden. Weidevogels houden daar niet van omdat roofvogels dan gemakkelijk kuikens of volwassen vogels kunnen pakken.
Wel zijn soorten die in het riet broeden sterk toegenomen, zoals waterhoen, kleine karekiet(ca 50 broedparen!!) en rietzanger. Omdat deze soorten lang doorgaan met broeden, worden voorlopig taluds en slootkanten niet gemaaid.
Ook delen van het gebied die schraler zijn en waar bijzondere planten staan, niet worden gemaaid.
Zo houden we leefgebied in stand voor insecten zoals vlinders en bijen. Ook diverse soorten vleermuizen gebruiken het gebied intensief; kennelijk zijn er veel nachtvlinders.
Vorig jaar zijn in totaal 150 soorten planten geteld, wat bijzonder veel is voor zo’n klein gebied.
Hieronder zijn fraaie soorten als: Dubbelkelk, Ratelaar, Heelblaadje, Moerasandoorn, Veldlathyrus, Zulte en Vlasbekje.

Met mooi zonnig weer is het zeker aan te bevelen om te komen kijken in dit bijzondere gebied.

Veel plezier.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen