Cartoon: Willem Smits

Zoals u uiteraard vernomen hebt zijn er vliegroutes voor laagvliegende vliegtuigen gepland boven West-Friesland, en ook boven Andijk. Niet echt een pretje, temeer omdat ze juist boven ons van 1800 m naar 10000 m gaan stijgen. Dat wordt een klereherrie!
Nu heb ik een variant op de vliegroute bedacht die over dunbevolktere gebieden vliegt zoals de Wieringermeer.
Daardoor zullen er veel minder mensen last krijgen van geluidsoverlast.

Er zijn op dit moment nog twee mogelijkheden om je protest/bezwaar te maken:
1. een petitie tekenen via https://petities.nl/petitions/stop-geen-laagvliegroutes-boven-west-friesland
2. een ‘zienswijze’ indienen via https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport
We hebben nog tot 2 november (morgen) om een zienswijze in te dienen.

Mijn alternatieve route staat op: klik hier

Dit plaatje is vrij te gebruiken bij het indienen van een zienswijze op: deze pagina

DOEN! Arnold Groot