Op de keien achter het vakantiepark het Grootslag stond deze Zilverplevier. Deze vogel behoort nu eigenlijk thuis op de toendra van Noord-Rusland en dat is nu een aardig stukje uit de buurt waar ze eind mei tot half juni hun ei leggen. Gezien de meerdere waarnemingen in Nederland denken wij dat de klimaatsveranderingen een verschuiving te weeg brengt. Mogelijk dat dit een overwinteraar is die uit Engeland of Ierland nu op weg is naar het broedgebied en even bij Andijk een rust moment had mooie treffer toch.
Foto: Douwe Greydanus.