De trap tegenover “Het Kerkje” is weer netjes gemaakt.
Hiervoor was nodig: 1 iniatiefnemer dhr Kilo Victor Delta Tango, die spontaan hulp kreeg van de dames Alpha Victor en Alpha Victor Wiskey en dhr Julliet Golf. Foto’s: Anita Vis