Zullen ze er rekening mee houden? Foto: Douwe Greydanus