Bijgaand een foto van Andijk, die ik heb gemaakt door twee foto’s samen te voegen tot één beeld. Eens een andere kijk op Andijk. Foto: Ellen Slort