donderdag 13 juni 2024
spot_img

Ledenvergadering Gymvereniging VVW

Onze voorzitter opent de vergadering met het nieuws dat we exact 60 jaar bestaan. Hij heet alle mensen van harte welkom en het is leuk om nieuwe gezichten te zien. Gezamenlijk nemen we het bestuurlijk jaarverslag door. Een bewogen jaar met het vertrek van trainsters, een gehackte website maar ook met veel steun van onze leden en vrijwilligers.

Dan zijn de financiën het volgende agendapunt. Minder opbrengsten door de gestopte lessen maar ook minder trainerskosten wat per saldo voor een positief resultaat zorgt. Ook opvallend is het succes van de kledingactie en de grote clubactie van het afgelopen jaar. Chapeau voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Ook mocht de verenging 2 maal van tankstation Peut koper een bijdrage ontvangen en hebben we de wedstrijden met een positief resultaat kunnen organiseren. Niels geeft onze penningmeester Marjo een welverdiend compliment voor de juistheid, volledigheid en uitleg van onze cijfers. Tijdens de rondvraag werd gevraagd naar de mogelijke verhuizing van de Dars. Het bestuur heeft hier geen informatie over.  Daarnaast is kort van gedachten gewisseld over selectie turnen. Het bestuur blijft actief op zoek naar een trainer.

Verder bracht Cor het idee in om kleuren turnen te introduceren binnen de vereniging. Door dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord. Als laatste sprak de voorzitter een woord van dank uit voor de inzet afgelopen jaren van Jeroen van Velzen die zijn bestuursfunctie heeft neergelegd.

Al met al een prettige vergadering met positieve energie en een gezonde begroting voor seizoen 2018-2019.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen