vrijdag 24 mei 2024
spot_img

Maaien van waterplanten van start: Rekening houden met kleine vissen en dieren

Donderdag 15 juni start het Hoog-heemraadschap Hollands Noorderkwartier met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Vroeger maaiden we alles zo veel mogelijk kaal, tegenwoordig houden we bij het maaien rekening met de natuur.

Ruimte voor natuur
Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden ze een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. In zijn algemeenheid geldt: hoe meer soorten, hoe beter de kwaliteit van het water.

Planning maaiboot
De maaiboot komt twee keer per jaar langs. Van 15 juni tot 1 augustus halen we circa 60% van de waterplanten weg, zodat er genoeg leefruimte overblijft voor de waterdieren. We maaien vooral het diepere middengedeelte van de sloot. Aan de zijkanten laten we de waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine vissen, kikkers, salamanders en torretjes zich schuil houden, en die willen we zo min mogelijk verstoren.

In september/oktober is de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maaien circa 90% weg. We maken het water klaar voor de winter. Het regent dan meer en we moeten dan extra veel water kunnen afvoeren. Waterdieren geven we zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen.

Rekening houden met de dieren
De maaikorf van de boot heeft extra brede mazen en als het water te warm is maaien we niet, omdat de vissen dan sloom kunnen zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. Het maaiafval blijft nog vijf dagen langs de kant liggen, zodat dieren die zijn meegeschept nog terug kunnen naar de sloot.

Maaien van riet
Als riet de doorstroming van het water teveel belet, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, dan beheren we het op een manier waar de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt van heeft. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen. Het maaien van riet doen we in de winter.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen