De Gereformeerde kerk in Andijk. Foto aangeleverd

Onderwerp: “Waar is mijn geloof op gebaseerd? De Joodse en Oosterse wortels van ons christelijke geloof.” Spreker: Predikant en pastoraal werker Lourens Geuze (Near East Ministry – Nazareth)

Lourens woont met zijn gezin in Nazareth waar hij dient als pastoraal werker in een christelijk ziekenhuis. Hij deelt graag zijn hart, kennis en ervaring met betrekking tot het bovengenoemde onderwerp.
Gereformeerde Kerk Andijk – Middenweg 4, Andijk. 19.45 – 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).