donderdag 18 juli 2024
spot_img

Medemblik geeft ruimte voor betere benutting van woningen: splitsen en delen van woningen

De gemeente Medemblik maakt nieuwe beleidsregels voor het beter benutten van de bestaande woningen. Door duidelijke voorwaarden te stellen voor het splitsen van woningen en het delen van een woning kan er – vooruitlopend op nieuwbouw – al iets gedaan worden aan het tekort aan woonruimte in de gemeente.

Behoefte aan meer en kleinere woningen
Binnen de gemeente Medemblik is behoefte aan meer, met name kleinere, woningen. Binnen het nieuwbouwprogramma wordt hier hard aan gewerkt. Maar nieuwe woningen staan er niet van vandaag op morgen. Daarom is in de woonvisie 2024-2028 opgenomen dat er ook gekeken wordt hoe we de bestaande woningvoorraad beter benut kan worden. En hier is winst te behalen. Dit kan variëren van het verhuren van een kamer binnen je eigen woning tot het splitsen van je woning. Zo kan op kleine schaal, maar relatief snel aanvullende woonruimte worden toegevoegd. Tegelijkertijd wil de gemeente ervoor zorgen dat de woonruimte van voldoende kwaliteit is en dat de leefbaarheid in de kernen in stand blijft.

Hoe werkt dit verder?
In juli legt het college de concept beleidsregels woningsplitsen en kamerverhuur ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Hierin staan regels opgenomen waaraan vergunningaanvragen voor woningsplitsen moeten voldoen. Na besluitvorming door de raad volgt verdere communicatie over dit onderwerp.

- Advertisment -spot_img

Meest gelezen laatste 7 dagen