donderdag 13 juni 2024
spot_img

Medemblik spant zich in voor opvang asielzoekers

De gemeente Medemblik gaat zich inspannen om asielzoekers op te vangen in de regio Westfriesland. Kortgeleden werd bekend dat de gemeente Koggenland, vanaf half maart tot 1 november 2023 de opvang van de groep asielzoekers gaat overnemen van Enkhuizen. Medemblik gaat zich inzetten om de volgende zes maanden voor haar rekening te nemen. Het gaat om een groep van maximaal 225 asielzoekers.

Er wordt onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie. Het locatieonderzoek naar crisisnoodopvang voor asielzoekers betreft niet de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, waarover de provincie Noord-Holland deze week een brief stuurde. Het haalbaarheidsonderzoek van de provincie gaat over langdurigere opvang voor statushouders en spoedzoekers; een locatie voor tijdelijke asielopvang betreft een periode van zes maanden.

Gezamenlijke inspanning
Kortgeleden werd bekend dat de gemeente Koggenland, vanaf half maart tot 1 november 2023 de opvang van de groep asielzoekers gaat overnemen van Enkhuizen. Waarnemend burgemeester Dennis Straat: “Nu Enkhuizen en Koggenland hun inspanningen verrichten, willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Zoals afgesproken in de regio steunen wij elkaar in deze gezamenlijke uitdaging.”

Positieve ervaringen
De opvang gaat om een periode van maximaal zes maanden. Dennis Straat: “In Medemblik vinden we dat we deze opgave kunnen en moeten organiseren. Het komende half jaar gebruiken we om ons als gemeente hier goed op voor te bereiden waarbij het vinden van de meest geschikte locatie voorop staat. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat onze inwoners vragen hebben over de opvang en mogelijk ook zorgen. De groep die wij op 1 november willen overnemen vanuit Avenhorn was eerder in Bergen en Enkhuizen. Daar is de opvang positief verlopen en wij gaan ervan uit dat dit bij ons ook goedkomt.”

Regionale kracht
“De Westfriese gemeenten trekken samen op om deze mensen onderdak te geven,” vult burgemeester Nieuwenburg aan, namens de regio. “Bij de eerdere opvanglocaties zagen we veel betrokkenheid onder de inwoners. Met veel vrijwilligers hebben we het voor de vluchtelingen zo comfortabel mogelijk gemaakt. Deze betrokkenheid geeft goed weer hoe we een opgave als deze kunnen klaarspelen. We doen het samen, met de gemeenten, inwoners en betrokken hulporganisaties.”

Locatieonderzoek
Er wordt op dit moment onderzoek verricht naar geschikte locaties, met uitzondering van de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. De verwachting is dat hier binnen enkele maanden meer over bekend gemaakt kan worden. Omwonenden en andere belanghebbenden zullen in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd. Daarnaast zal er een pagina op de gemeentelijke website beschikbaar komen met veel gestelde vragen.

Voorlopig is er al veel informatie te vinden op de website van de Veiligheidsregio:
Veelgestelde vragen | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (vrnhn.nl)

Vorig artikel
Volgend artikel

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen