donderdag 13 juni 2024
spot_img

Mensen helpen en misdaad stoppen

Wijkagent Frans Schraal van Medemblik doet een poging uit te leggen wat zijn werk allemaal inhoudt. “Dat is best lastig, omdat het veelomvattend is en niet heel makkelijk in een hokje te vangen. Het belangrijkste werk van de wijkagent is het gezicht -en aanspreekpunt zijn voor burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren in het werkgebied.”

“Daarom doe ik vaak mijn administratie in de auto in de wijk en zal je me fietsend en/of lopend aantreffen. Dat maakt aanspreken door mensen makkelijker en dat is wat ik wil. Contact maken en horen wat er leeft in de buurt. Op die manier zijn problemen snel te signaleren en is escalatie te voorkomen.”

Keuzes maken
Ook al is het werk heel divers, Frans heeft wel heel duidelijk wat er wél en niet bij de politie hoort. “Wij zijn er niet voor futiliteiten, niet voor bemiddeling. Wij zijn er wél om mensen te helpen en misdaad te stoppen. Wij zijn er als er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd, waarbij de overheid dus dient op te treden.” Strafrecht, verkeer- en milieuzaken (waaronder ook geluidsoverlast, maar geen leef geluiden) zijn politiezaken. Om het maar zo te zeggen: u belt de politie niet voor een gevonden portemonnee, u meldt wél een diefstal/gestolen portemonnee. “Soms is het ook voor ons een kwestie van keuzes maken, want ook wij zijn maar op één plek tegelijkertijd inzetbaar. Ook als u geen reactie krijgt op een melding, dan hebben we hem wél gelezen en genoteerd, maar kiezen we op dat moment voor een andere zaak. In het belang van een ieder.”

Als haarvaten
De rol van een wijkagent laat zich misschien nog wel het beste omschrijven als de haarvaten van de samenleving. “Bij incidenten is er snel, kordaat en krachtig noodhulp nodig. Zeg maar de slagaderen en de aderen van een lijf. Dan is er een direct gevaar of een alarmerende melding waarop onmiddellijk gehandeld moet worden. Dat doen we natuurlijk als politie zijnde.” Hij legt uit: “Maar vaak speelt er meer. Zijn er eerdere irritaties, onderliggend gezeur, als wijkagent heb je de mogelijkheid hier eerder op in te gaan en later ook dieper op in te gaan. Daarmee krijg je de zaak duidelijker en kan er de juiste hulp komen. Dit kan zijn dat buurtbemiddeling wordt ingezet of dat er doorverwezen wordt naar hulpverlenende instanties om maar iets te noemen.”

Bekend met de wijk
Door vaak in de wijk te zijn, contact te houden met bijvoorbeeld jeugdwerkers en bij scholen langs te gaan, weten mensen wie jij bent en vertellen ze je ook hoe het met hun (wijk) gaat. Sowieso is er goed contact nodig tussen allerlei verschillende instanties. “Je kunt je voorstellen dat een verward persoon in een wijk problemen kan veroorzaken zoals geluidsoverlast of dreiging,” vertelt Frans. “Zo’n melding staat vaak niet op zichzelf en dan is het belangrijk dat wij de juiste instanties kunnen inschakelen voor de juiste hulpverlening voor die persoon. Dan kunnen wij daarna als wijkagent de overige buurtbewoners te woord staan.”

Te mooi? Dan opgelet!!
Opgelicht op Marktplaats? Meldt dit dan ook bij Marktplaats. Zij hebben de mogelijkheid een account te blokkeren, zodat de verkoper dit niet op hetzelfde account kan voortzetten. Maar beter nog is het te voorkomen! Is iets te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Dus wees alert en vertrouw je het niet…dan niet doen! “Bankpasfraude en andere digitale criminaliteit: u kunt ons een melding sturen via politie.nl. Maar meldt het vooral ook bij uw bank of de winkel waar u de aankoop online heeft gedaan! Vertrouwt u het niet, doe het dan niet!”

Nood of melding
Bij noodsituaties belt u 112. Vaker kunt u bellen met 0900-8844, politie zonder spoed. Dat is ook de manier om uw wijkagent te bereiken. “Of liever nog: stuur een mail. Die kunnen we lezen zodra er tijd voor is en nog eens terug lezen als het nodig is!” Op politie.nl kunt u de wijkagent van uw gebied rechtstreeks mailen maar vindt u ook zijn foto, informatie en het laatste nieuws. Bent u de taal niet machtig of heeft u bijvoorbeeld moeite met online melden van een incident? Dan kunt u de app 112nl wellicht goed gebruiken. Hier heeft u o.a. de mogelijkheid in uw eigen taal melding te doen, maar liefst meer dan 100 verschillende talen worden door deze app herkent.

Mensen helpen en misdaad stoppen
“Het is niet zo makkelijk om mijn flexibele werk in een stukje tekst te vangen,” lacht Frans ter afsluiting. “Hoewel het heel duidelijk is wie we zijn als wijkagenten en wat we doen, zijn we heel flexibel inzetbaar en van vele markten thuis. Ons doel is mensen helpen en misdaad stoppen. Dat doen we samen, u bent de ogen en oren in een wijk. Hopelijk zoeken mensen mij op als ze me tegen komen. Gewoon even een praatje, laat weten wat er speelt.

Ook als het goed gaat hoor ik dat graag van u. Zo krijg ik een gezicht voor u, maar jullie ook voor mij! Tot snel?”

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen