Bas de Wit. Foto aangeleverd

De uitzending van Op1 van vrijdagavond 1 april en het stikstofdebat in de Tweede Kamer vorige week hebben tot veel oproer geleid in de agrarische sector. Het kabinet heeft in een brief uitgelegd hoe zij de stikstofcrisis wil aanpakken. Veel politici kwamen met stoere uitspraken over hoe slecht het met de natuur gaat en dat de bodemkwaliteit onder druk staat. Deze bangmakerij helpt volgens mij niet op de stikstofproblemen op te lossen. Daarmee krijg je mensen niet in beweging. Alleen samen met boeren, industrie, natuurorganisaties en vele anderen kunnen we de problemen oplossen.

Stikstofaanpak werkt alleen als bedrijven aan de slag kunnen
Ik ben blij dat diverse punten die de VVD Noord-Holland heeft aangedragen, zijn meegenomen in het beleid. Dat gaat onder andere om het onafhankelijk meten en monitoren van de natuurkwaliteit, de evenredige bijdrage van alle economische sectoren en de mogelijkheden van innovatie voor het verminderen van de stikstof die in natuurgebieden terecht komt. In de uitwerking daarvan moet duidelijk worden wat dit concreet betekent, bijvoorbeeld voor bedrijven. De provincie heeft daarin een belangrijke rol. Ik wil van de provincie weten wat zij de komende jaren wil en kan doen om bedrijven in staat te stellen om aan de slag te gaan. Dat is ook van belang voor ons ondernemersklimaat en de werkgelegenheid.

Voedselzekerheid van essentieel belang
Het kabinet benadrukt dat ook het perspectief van de agrarische sector gewaarborgd moet worden. Dat is van essentieel belang. Daarom ben ik zeer kritisch op de (gedwongen) uitkoop van boeren. De huidige, hoge energieprijzen laten zien wat afhankelijkheid op een buitenlandse mogendheid voor effecten kan hebben. De VVD Noord-Holland wil niet dat we in de toekomst ook voor een andere basisbehoefte, ons voedsel, sterk afhankelijk zijn van andere, niet-Europese landen. Het platteland is geen natuurgebied met alleen museumboeren die af en toe ook een pak melk of een bloemkool verkopen. Laten we ons dat goed beseffen.

Bas de Wit, VVD