dinsdag 23 juli 2024
spot_img

MORGEN! in Medemblik

Op 1 november 2021 zijn de partijen Progressief West-Friesland (PWF), PvdA en Progressief Wervershoof (PW 2010) gefuseerd tot de nieuwe partij MORGEN!

Voor MORGEN! stonden vijf Andijkers op de kieslijst, namelijk: Astrid Streumer, Ineke Dudink-Neefjes, Marijke Aker en de broers Siem en Dick Visser. Laatstgenoemde praat u bij over MORGEN!

MORGEN! staat voor toekomstgerichte, progressieve, duurzame en positieve politiek. Dit zie je terug in onze centrale partijpunten. We hebben de belangrijkste samengevat.

Op weg naar een gezond klimaat en een duurzame samenleving
Op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu wil MORGEN! aan de slag voor een gezonder en groener morgen. Daar zullen we ons samen voor inzetten en de financiële voor- en nadelen zullen we eerlijk delen.

Zorg voor goed leven
MORGEN! staat voor inzet van preventie en ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven. Hiervoor is de betrokkenheid van inwoners van belang. MORGEN! wil een andere aanpak voor inwoners met een hulp- en/of zorgvraag. Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Solidariteit en gelijkheid
Wij willen een gemeente voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, opleiding, afkomst of handicap. Meedoen is essentieel voor een gelukkig en waardevol leven. Iedereen moet op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving, want met elkaar zijn wij de samenleving

Een woning voor iedereen
Er is een enorm woningtekort. We willen de woningbouw in alle kernen versnellen. Een goede woning is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed en kansrijk leven.

Leefbare en veerkrachtige kernen
We vinden dat inwoners nadrukkelijker moeten deelnemen bij wat er in hun kern speelt. Mensen voelen zich prettiger wanneer ze zich bij hun woonomgeving betrokken voelen. We staan dus voor actieve politiek, herkenbaar en dicht bij de inwoners, waarbij iedereen mee kan doen.

Dienstbare gemeente
We willen dat de gemeente haar inwoners en hun vragen centraal stelt bij de dienstverlening. Inwoners lopen te vaak en te snel vast binnen de procedures van de gemeente en andere overheden.

Bestuurscultuur
Te vaak weet het gemeentebestuur niet wat er leeft bij inwoners en te vaak maakt de politiek niet waar wat ze belooft. Het lokale bestuur staat op steeds grotere afstand van de inwoners. Het is niet zo raar dat de inwoners grote afstand ervaren met het gemeentebestuur.

Cultuur, kunst en sport
Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor het mentale welzijn van mensen. Voorzieningen als bibliotheken en dorpshuizen moeten zoveel als mogelijk worden ondersteund. Gemeenschappelijk ruimtegebruik is een goede manier om voorzieningen overeind te houden en meer gebruikers te trekken. Mensen trekken mensen.
Medemblik is een sportieve gemeente. Sport en bewegen zijn nodig voor een gezonde en vitale bevolking. Door te sporten en bewegen werken we aan een gezonde leefstijl en komen we meer in contact met anderen.

Economie
De economische agenda is belangrijk, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van het welzijn van grote groepen mensen. MORGEN! kiest voor economisch perspectief waar iedereen beter van wordt. Een sterke economische agenda kan bijdragen aan meer welzijn. Voorwaarde is dat zoveel mogelijk mensen daarvan profiteren.

Meer interesse naar ons programma en onze mensen?
www.morgeninmedemblik.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen