Na 45 jaar hard werken bij de Omring gaat Gonnie nu genieten van haar vrije tijd. Tekst en foto: OdB

Gonnie heeft haar opleiding tot ziekenverzorgster gedaan in het Sint Nicolaas verpleeghuis in Lutjebroek. De interne opleiding duurde twee jaar en werd met goed gevolg afgesloten.

Al was Gonnie er op voorhand niet van overtuigd geweest dat dit haar ‘roeping’ was, vond ze er later wel haar draai in en kreeg ze er plezier in te zorgen voor de mensen.

Geen baangarantie
In die periode was er na het afronden van de opleiding géén baangarantie en dus was Gonnie na de opleiding werkzoekende. Op 18 december solliciteerde ze, ze werd aangenomen op de 19e en kon meteen de 20e december aan de slag. “Dat ik meteen beschikbaar was tijdens de decemberfeestdagen was natuurlijk in mijn voordeel!”

Oud en Nieuw
Dat is meteen één van de dingen waar Gonnie Neuvel- Meester (64) en haar gezin de afgelopen 45 jaar mee te maken hebben gehad. Werken op feestdagen en om het weekend. “Zorg gaat altijd door. Dat hoort bij dit werk en is ook nooit een probleem geweest. Toch kan ik er erg naar uitkijken dat ik nu alle weekenden en Kerst en Oud & Nieuw, Paas en Pinksteren zelf kan kiezen wat ik ga doen!”

Vroeger
Toen Gonnie begon met haar werk hadden de bewoners van het verzorgingshuis weinig zorg nodig. “De ochtenden kwam het zorgpersoneel samen, werden de bijzonderheden besproken aan de hand van een handgeschreven rapport en gingen we aan de slag. Na de ochtendronde was er tijd voor huishoudelijke taken, daarna hielpen we in het restaurant. De middaguren hadden we tijd voor een wandeling met de bewoners of zetten we krulspelden bij enkele dames. Wat hebben we veel gelachen met elkaar!”

Veranderingen
“De afgelopen 45 jaar is er veel veranderd. Verzorgingshuizen worden verpleeghuizen. De zorg wordt zwaarder. Men blijft steeds langer thuis wonen, nu met behulp van thuiszorg en/of mantelzorg,” vertelt Gonnie. Begonnen we 45 jaar terug met een handgeschreven rapportschrift voor het hele huis, later kreeg iedere bewoner een eigen map. Nu werken we met een i-pad. Hulpmiddelen zoals tilliften, glijzeilen en verrijdbare douchestoelen zijn niet meer weg te denken.” De zorg is in de ogen van Gonnie zakelijker en ook professioneler geworden.

Tijd om te stoppen
De afgelopen jaren was er door corona veel werkdruk. Gonnie kreeg zelf ook corona en heeft daar energie van in moeten leveren. Omdat de zorg onder de zware beroepen valt krijg zij de mogelijkheid om na 45 jaar werken in de zorg, te stoppen met werken. Dat lijkt Gonnie en haar man een goede beslissing, stoppen nu je nog van je vrije tijd kunt genieten. Ook al zijn er nog geen vast omlijnde plannen voor de nabije toekomst, weet Gonnie wel dat ze zich niet zal vervelen. “In onze heerlijke tuin, samen rustig aan de dag starten en kijken wat het ons vandaag weer brengt.” Met hobby’s als handwerken en wandelen, de bezoeken van de kinderen en oppas op de kleinkinderen kan Gonnie niet genoeg vrije tijd hebben. “We gaan ervan genieten!”