dinsdag 28 mei 2024
spot_img

Natuur op Zanddepot de moeite waard

In Andijk ligt een prachtig stuk natuur dat valt onder Staatsbosbeheer. Het zanddepot ligt op de hoek van de Grootslagweg en de Esdoornlaan/Dijkgraaf Grootweg. Het is niet vrij te bezoeken. Meldt u nu aan voor de excursie!

In de jaren zestig werd er een plan bedacht om ruilverkaveling toe te passen in “polder de Grootslag”. Van de vaarpolder werd een rijpolder gemaakt. De uitvoering van deze plannen had plaats tussen 1973 en 1979. Het zand werd uit het IJsselmeer gezogen en opgeslagen in het depot. Daar lag het zand te wachten tot wanneer het gebruikt zou gaan worden. Na de werkzaamheden bleef er zand over, waarop een mooi stuk bijzondere natuur is ontstaan.

Rietorchis en Addertong
Op het zanddepot groeit riet en dat moet jaarlijks gemaaid worden en weg geharkt. ”Het gaat om stimuleren van de biodiversiteit door gericht beheer (verschraling). Dat komt de groei en bloei van de diverse planten ten goede. Vooral de Rietorchis en de Addertong doen het hier goed. Willen planten de kans krijgen zich op deze zanderige grond te ontwikkelen moet het riet gemaaid worden rond de maanden februari-maart.” Verder leven hier verschillende bijzondere dieren. Verschillende vogels, vlindersoorten en libellen laten zich hier graag zien. Maar ook de haas, de mol, muizen en zelfs vossen gebruiken het gebied om te foerageren en hun jongen ter wereld te brengen. Dankzij het zand op het depot kan ook het konijn zich hier huisvesten. Zij is dan ook een spectaculaire bewoner, zo midden in de kleipolder.

Natte cel
Enkhuizen grenst met water aan het Streekbos, de Weel en helemaal tot bij Zwaagdijk. Dit gebied wordt vaak de natte cel genoemd. Door het vele water en de kleine landtongen is deze grond onaantrekkelijk voor bijvoorbeeld akkerbouw. Maar dat maakt het gebied voor bijzondere planten en dieren bij uitstek geschikt. Het zanddepot sluit daar prima bij aan.

Handje helpen in de Natuur
De scholen van West Friesland maken gebruik van de regionale NME (natuur en milieu educatie) programma. Ook een veldwerkles “Handje Helpen”  op het zanddepot kan geboekt worden. Het project wordt al ruim 15 jaar door MEC De Witte Schuur georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer en de KNNV afdeling Hoorn.
“Het riet wordt aan de kanten geharkt. De wilgenbomen worden geknot. Daarbij komen diverse zaken aan de orde: het samenwerken met elkaar en met de natuur, het gebruik van gereedschap, veiligheid, natuurbehoud en natuurlijk ook welke dieren er leven in dit gebied. Het is een doe dag vol educatieve elementen!“

Bezoek nu zelf het zanddepot
Wilt u de bijzondere planten en dieren die leven op het zanddepot zelf komen bekijken dan kan dat. Af en toe worden er excursies georganiseerd waarbij u onder begeleiding van vrijwilligers van de IVN het gebied in mag. Het bezoek is gratis, hoewel een bijdrage aan natuurbeheer altijd op prijs gesteld wordt. Meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl/afdeling/west-friesland of voor scholen via www.nmewestfriesland.nl.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen