Gabriëlle en Maja helpen de Oekraïners met de uitspraak van de nieuwe Nederlandse woorden. Tekst en foto Andijker/OdB

In Andijk worden vluchtelingen opgevangen in Sorghvliet. Hier wordt door een aantal vrijwilligers, verbonden aan Taalhuis, Nederlandse lesgegeven. De Oekraïense vluchtelingen hebben een bijzondere status gekregen, vanwege hun bijzondere situatie.
Dat heeft een aantal voordelen. Zo mogen zij meteen aan het werk. Dat is echter wel heel lastig als je de taal niet beheerst. Reden voor o.a. vrijwilligers Maja de Haan, Gabriëlle Roes en Frank Smit om Nederlandse lessen te verzorgen.

Praten en herhalen
De lessen zijn vooral bedoeld om Nederlands te leren spreken. Maar ook lezen en luisteren komen aan bod. Zelfs een stukje grammatica wordt behandeld. Maja vertelt: “Sommige mensen die hier nu naar de lessen komen hebben een academische graad in hun eigen land, zij willen graag Nederlands leren op een hoger niveau. Daar waar vraag naar is bieden we aan. Als NT2 leerkracht met de nodige ervaring heb ik gezocht naar methodes en werkboeken die daarbij aansluiten.”

Aan de slag
De lessen beginnen met een kort welkom en een praatje over hoe het gaat, lekker informeel maar vreselijk nuttig. Daarna is er een thema les over een onderwerp, zoals ‘familie’ of ‘werken’. Deze lessen worden middels een beamer gepresenteerd aan de hele groep. Daarna is er tijd voor een kopje koffie of thee. Op een flap-over staan de belangrijkste woorden uitgeschreven en ook werkwoorden komen aan bod.

Ieder niveau
Daarna gaat de groep uiteen in kleinere werkgroepjes. Onder leiding van één van de vrijwilligers gaan we samen oefenen met praten, vragen stellen en antwoord geven en het oefenen van de uitspraak van de nieuwe woorden en zinnen maken. “Natuurlijk is dat spannend en voor de één nog moeilijker dan voor de ander. Nederlands is één van de moeilijkste talen om te leren! Gelukkig lukt het vaak met handen en voeten, maar anders is er altijd de mogelijkheid de vertaal app te gebruiken.”

Les is gratis
De lessen zijn voor Oekraïners gratis te volgen na aanmelding. Maar het is niet helemaal gratis om de lessen te verzorgen. Denk hierbij aan verbruiksmaterialen zoals pennen, stiften en papier/schriften. Maar ook de aanschaf van een beamer en een flap-over zijn nu door de vrijwilligers zelf betaald. “Zonder deze spullen is lesgeven niet mogelijk, vinden wij.”

Uw bijdrage is welkom
Omdat Oekraïners niet onder de inburgeringswet vallen komen zij niet in aanmerking voor subsidie voor de kosten van Nederlandse les. Daarom zijn we afhankelijk van sponsors en giften.

Helpt u mee?
“Nu willen we heel graag wat leesboeken aanschaffen, speciaal op het niveau NT2 A0-A2. Deze kosten ongeveer 9 euro per stuk. We kunnen uw donatie hiervoor heel goed gebruiken. Er is een speciaal rekeningnummer waarop elke euro welkom is en waarvan elke cent naar boeken en lesmaterialen voor deze lessen gaat.” U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL93 ABNA 0110324552 ten name van M G Los de Haan onder vermelding van ‘lesmateriaal Oekraïners’.