dinsdag 16 april 2024
spot_img

Nieuwsbrief Regiobestuur, april 2021

Beste mede-parochianen,
Het is al weer april. Wie had vorig jaar gedacht dat we nu nog steeds te maken zouden hebben met het corona virus? Velen van ons hebben gedacht dat het met een paar maanden en een beetje mooi weer wel zou overwaaien. Maar helaas, niets is minder waar. Op vele gebieden worden we nog steeds dagelijks geconfronteerd met de beperkingen en gevolgen van corona.

Dat is ook de rede voor ons als Regiobestuur om een nieuwsbrief op te stellen. We merken dat er behoefte is om vanuit het bestuur regelmatig op de hoogte te worden gehouden over actualiteiten en wat er nog meer gaande is. We zitten als bestuur niet stil, en hopen u op deze manier te kunnen betrekken en informeren.
Waar zijn we als bestuur nu mee bezig?

Dat kan worden samengevat in 3 punten:
1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/ parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken
In deze nieuwsbrief gaan we in op het eerste punt. De overige punten komen in volgende nieuwsbrieven aan bod.

1. Bouwen aan een sterk bestuur!
In 2015 zijn de parochies Wervershoof, Medemblik, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Andijk op papier samengevoegd in een personele unie tot RK regio Wervershoof, met aan het hoofd een regiobestuur. Het eigene aan een personele unie is dat het regiobestuur het parochiebestuur is van elk van de vijf aangesloten parochies. Iedere afzonderlijke parochie heeft nog wel een parochieraad, wat in de juridische zin een locatieraad wordt genoemd. Een locatieraad (parochieraad) is als het ware een adviesraad voor het parochiebestuur (regiobestuur). Verder coördineert de locatieraad het lokale pastoraat in goede samenwerking met de pastores.

Volgens de statuten bestaat het parochiebestuur (regiobestuur) uit afgevaardigde leden van de locatieraden (parochieraden). Op die manier heeft iedere afzonderlijke parochie een stem in het parochiebestuur.
Er is destijds dus veel veranderd. Misschien wel meer dan iedereen dacht…..Maar in de praktijk zijn we allemaal op de oude voet door gegaan en probeerden we zo veel mogelijk alles bij het oude te laten. Daardoor is bij veel mensen het idee ontstaan dat de invoering van de personele unie eigenlijk niet zo veel verandering teweeg bracht. Het regiobestuur wordt nu echter van verschillende kanten met zijn neus op de feiten gedrukt. Het regiobestuur komt er niet meer onder uit om meer zijn verantwoordelijkheden als parochiebestuur voor de vijf parochies op te pakken en vorm te geven, zoals dat bij de invoering van een personele unie hoort. Ook voor het regiobestuur, wat nu dus parochiebestuur is, is dit uitdagend. We moeten nu meer nadenken over zaken als:
Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de locatieraden en welke bij het parochiebestuur?
Hoe geven we de samenwerking met de locatieraden vorm?
Hoe wordt de samenstelling van het parochiebestuur?
Wat zijn de taakgebieden van het parochiebestuur?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? etc…

Het komt er op neer dat wij ons als parochiebestuur opnieuw aan het vormen zijn, met de personele unie als uitgangspunt. We zijn daar nu volop mee bezig en hopen ergens eind mei/ begin juni het “nieuwe parochiebestuur” te kunnen presenteren.
Daarna zullen we verder werken aan de taakverdeling tussen locatieraad en parochiebestuur, werkvormen, communicatievormen, etc. Uiteraard zullen we daarbij nauw samenwerken met de locatieraden.

Mocht u naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons email adres: regiowervershoof@ziggo.nl. Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties graag tegemoet.
Groeten, parochiebestuur RK regio Wervershoof

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen