zaterdag 13 april 2024
spot_img

Nieuwsbrief Regiobestuur, juni 2021

Beste mede-parochianen,
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief vanuit het parochiebestuur RK Regio Wervershoof. De meeste volwassenen hebben inmiddels wel 1 vaccinatie gehad en we durven weer te denken aan een buitenlandse vakantie. Ook het kerkbezoek is weer in grotere groepen mogelijk. Zo zien we dat we langzamerhand weer terugkeren naar het oude normaal….

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen waar we als bestuur op dit moment mee bezig zijn. Ter herinnering noem ik u nogmaals de 3 punten: 
1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/ parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken

Inmiddels is het bestuur samengesteld en zijn de taakgebieden vastgesteld en verdeeld. In het parochiebestuur zijn parochieraden van 3 verschillende parochies vertegenwoordigd. We kijken nog naar een manier hoe we ook de andere 2 parochies bij het bestuur kunnen betrekken en informeren. 
De parochieraad ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Pastoor Bruno Sestito
Vice voorzitter: Erna van der Lee
Secretaris: Trudy Nieuweboer- Kuip
Financiën: Nico van der Gulik
Onroerend goed: Ietsen Bakker
Communicatie: Peter de Boer
Overige zaken: Angela Stavenuiter

De volgende stap is dat we ons nu gaan buigen over hoe we met elkaar willen samenwerken. Dus hoe willen de parochies samenwerken met het bestuur (en andersom) en hoe willen de parochies onderling samenwerken? Hiervoor willen we binnenkort in overleg met de parochieraden zodat we samen wensen en verwachtingen naar elkaar toe kunnen uitspreken. Dit zal dan ook moeten leiden tot een duidelijke taakverdeling tussen het parochiebestuur en de parochieraden. We zullen hiervoor met iedere parochieraad afzonderlijk een afspraak maken. Daarnaast zal er in oktober 2021 een bijeenkomst georganiseerd worden met parochianen, parochieraden en parochiebestuur om deze taakverdeling tegen het licht te houden en ook samen verder in te gaan op de toekomstvisie van de regio.

Dat is dan meteen ook de brug naar punt 2: Toekomstbestendig maken van de Regio.
De rol van de kerk in de samenleving is sterk veranderd. We zien al jaren dat het aantal gelovigen terug loopt en dat mensen die wel geloven hun geloof anders invullen. Het vormgeven van caritas en catechese blijkt een enorme uitdaging. Daarnaast neemt het aantal kerkbezoekers al jaren af. Door corona is het kerkbezoek nog verder teruggelopen en is het nog maar zeer de vraag of alle voorheen frequente bezoekers nog met dezelfde regelmaat terug gaan komen in de kerk. Dat geldt ook voor het aantal begrafenissen, huwelijken, vormelingen en dopelingen. Minder mensen betekent ook minder inkomsten. Dat leidt inmiddels tot een zorgelijke financiële situatie, waarvan het nu wel duidelijk is dat we in onze regio zo niet nog decennialang door kunnen gaan. We zijn daarom als bestuur aan het verkennen hoe wij in onze regio ons Rooms-katholieke geloof ook op langere termijn nog kunnen vormgeven en uitoefenen. Dat willen we samenvatten in een toekomstvisie, die we samen met de parochies op willen stellen. U hoort hier in de volgende nieuwsbrieven meer over.

Eén van de eerste concrete gevolgen van dit nadenken over de toekomst is inmiddels zichtbaar geworden. Het pastoresteam heeft zich gebogen over het liturgisch rooster en dat heeft geresulteerd in een nieuw rooster, dat u kunt vinden op onze website: www.rkregiowh.nl en op de websites van de parochies.

Het meest opvallende aan het rooster is de wijziging van de aanvangstijden van de vieringen. In Andijk, Medemblik en Wervershoof zullen de vieringen vanaf zondag 4 juli 2021 om 09.30 uur beginnen in plaats van 10 uur. In Onderdijk is de aanvangstijd gesteld op 11 uur in plaats van 10 uur. En in Zwaagdijk-Oost beginnen de vieringen op de tweede en laatste zondag van de maand om 11.00 uur. Dan is daar de eucharistieviering. En op de andere zondagen in de maand is daar in Zwaagdijk-Oost om 10.00 uur de woord- en communieviering. De vieringen In het verzorgingshuis Sint Jozef te Wervershoof blijven ongewijzigd staan op vrijdagavond om 18.30 uur. De zaterdagavondviering (in Andijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost) en de donderdagmorgen viering (in Onderdijk) komen te vervallen.

Belangrijk is dat door het aanpassen van de aanvangstijden er voldoende mogelijkheid is om op alle vijf de locaties zondagmorgen een eucharistieviering en een woord- en communieviering te houden, zonder een grotere druk te leggen op schouders van de parochiële voorgangers.
De mogelijkheid tot koffiedrinken na de viering blijft gehandhaafd en wel op iedere 1e zondag van de maand. Voor de parochie in Onderdijk zal dat die zondag vooraf aan de viering zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze 2e nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons email adres: regiowervershoof@ziggo.nl. Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties graag tegemoet.
Groeten, parochiebestuur RK regio Wervershoof

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen