woensdag 24 april 2024
spot_img

OBS De Piramide eerste school in gemeente Medemblik met VVTO Keurmerk!

Op woensdag 24 maart heeft de school een visitatie gehad voor het keurmerk VVTO-Engels. VVTO staat voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. Voorafgaand aan deze visitatie heeft het team een driejarig traject doorlopen. Naast de eigen ontwikkeling, alle leerkrachten beheersen B2-niveau, staat ook de vakdidactiek en het aanleren van een vreemde taal centraal. Na afloop werd bekend dat basisschool de Piramide het keurmerk: VVTO-Engels heeft behaald. Daarmee zijn wij de eerste school in de gemeente Medemblik en dus in de kern Andijk!

Op basisschool De Piramide in Andijk krijgen leerlingen al vanaf groep 1 les in het vak Engels. Op een natuurlijke manier de taal leren staat bij VVTO voorop en juist vanaf groep 1 is dat goed te realiseren. In de onderbouw draait het allereerst om het begrijpen en spreken. In de hogere groepen leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal. Op jonge leeftijd een vreemde taal leren stimuleert daarnaast de algemene taalontwikkeling en maakt kinderen internationaal bewust. Wettelijk is het toegestaan tot 15% van de lestijd in het Engels te geven. Dat komt neer op zo’n 4 uur per week.

Naast het lesgeven is ook het internationale aspect van VVTO belangrijk. Elk schooljaar komen er stagiaires uit Engeland om de leerlingen van de Piramide les te geven in het Engels. Daarnaast zijn er op school meer dan voldoende Engelse boeken en spelletjes. Our English Corner waarin steeds een vast thema wordt behandeld is essentieel voor het VVTO onderwijs. Tenslotte wordt er niet alleen Engels gesproken tijdens het vak Engels maar ook juist tijdens de andere vakken.

Binnenkort hoopt de school het keurmerk ook zichtbaar op de school te kunnen bevestigen. Dit wordt feestelijk gevierd met alle leerlingen van de school. Want zonder hen was het ons nooit gelukt!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen