dinsdag 21 mei 2024
spot_img

Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk

Woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur start het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk”. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid gaat het ons niet zo zeer op welke straat te hard wordt gereden want uit snelheidsmetingen die de dorpsraad Andijk in 2018 en 2019 heeft gehouden blijkt dat dit in vrijwel op elke straat, weg of laan gebeurd in Andijk. Het gaat er meer om wat jij ervan vindt wat er gedaan moet worden om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook hier moeten we al aangeven dat snelheidscontroles niet de manier is om de veiligheid in het verkeer te verbeteren maar moeten we het zoeken in structurele oplossingen.

Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de functies van bepaalde wegen, zoals de hoofdwegen: Kleingouw, Middenweg, Dijkweg, Horn en de Knokkel. Dergelijke wegen zorgen niet alleen voor de ontsluiting van wijken die aan weerskanten van weg zijn gesitueerd maar het zijn ook wegen waarover de hulpdiensten rijden om relatief snel bij de plaats des onheils te kunnen komen. Maar ook het openbaar vervoer moet niet al te veel gehinderd worden anders krijgt dat z’n weerslag op de dienstregeling. En zo zijn er nog meer redenen waarom bepaalde wegen niet ‘dichtgetimmerd’ kunnen worden. Maar wat kan er dan wel gedaan worden? Wat zijn jouw ideeën?

Maar ook, hoe zit dat in de wijken? Wijken die een 30 km-zone zijn of woonerf. Gaat dat goed of moet het anders? En als het anders moet, hoe dan? En het gaat niet altijd om ‘gemotoriseerd verkeer’, ook het ontbreken van een trottoir of fietspad kan problemen opleveren. Of een gebrek aan parkeerplaatsen kan ook een probleem zijn. Vergeet de ‘schoolroutes’ niet, de polderwegen, en het Waterkeringspad bovenop de Westfriese Omringdijk.
Het onderzoek vindt plaats middels een vragenformulier waarin ook voldoen gelegenheid is om jouw visie bekend te maken. Vergeet niet de namen van de straten, wegen. Lanen en paden te noemen waarover je ideeën hebt. Lees de vragen aandachtig door en laat ze op je inwerken voordat je antwoordt. Meerdere antwoorden zijn bij veel vragen mogelijk en er wordt ook regelmatig gevraagd om jouw motivatie/reden of toelichting.

Ga naar www.kernvisieandijk.nl om de enquête in te vullen!

Heb je vragen? Mail naar dorpsraadandijk@gmail.com of bel op werkdagen tussen 13:00 en 18:00 uur 0228 75 18 98.

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen