dinsdag 27 februari 2024
spot_img

Ons gemeentelijke huishoudboekje!

We hebben er allemaal mee te maken – ons huishoudboekje: wat verdienen we (inkomsten) en wat doen we er mee (uitgaven). Deze financiële balans houdt elk huishouden bezig, nu nog meer dan gezien de hoge energiekosten en de duurdere boodschappen. Het zal dus voor velen echt puzzelen zijn om het boekje op orde te krijgen of te houden.

Het bespreken en beslissen van het gemeentelijk huishoudboekje vindt plaats in de begrotingsraad. Dan beslist de Raad over het huishoudboekje 2023 van onze gemeente met een doorkijk tot aan 2026 (meerjarenraming). Komend uit een financieel beroerde periode, lijkt er gelukkig weer wat licht te zijn aan het einde van te tunnel. Niet in de laatste plaats omdat er in de voorafgaande jaren ingrijpende financiële beslissingen zijn genomen, maar ook in deze begroting heeft de gemeente een noodzakelijke OZB-verhoging gepland. Nodig om de begroting in orde te krijgen en om toezicht van de provincie te voorkomen, maar ook om de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Gemeente Belangen vindt dit belangrijk!

Met een sluitende begroting en met positieve financiële vooruitzichten voor de komende jaren, kunnen wij weer met enige ambitie kijken naar de toekomst. Denk aan het investeren in het onderwijs, preventie in de zorg en natuurlijk de woningbouw. GemeenteBelangen wil woningbouw in alle kernen, ook in de kleine kernen. Dit zorgt voor het behouden van de leefbaarheid in de dorpen.

Enkele zaken uit deze begroting die ons positief stemmen en belangrijk zijn:
-werken aan de woningbouw in alle kernen. Omdat de woningnood zo hoog is, zal GemeenteBelangen een motie indienen om zo spoedig als mogelijk een locatieoverzicht te ontvangen waar Flexwoningen en Tiny Houses geplaatst kunnen worden zodat er ook snel woonruimte beschikbaar komt;
-middelen voor nieuw beleid o.a. voor de openbare ruimte: onderhoud groenvoorziening, verduurzaming van straatverlichting, toezicht en veiligheid;
-meer aandacht voor preventie en laaggeletterdheid in Westfriesland.

Met deze begroting leggen we voor de komende jaren een stevig fundament. Want keuzes van vandaag hebben effect op de keuzes van morgen!

Yvonne Buwalda
Raadslid GemeenteBelangen

- Advertisment -spot_img

Meest gelezen laatste 7 dagen