De jaarlijkse collecte van Amnesty International vond dit jaar van 12 tot en met 18 maart plaats. Steeds meer mensen maakten gebruik van de QR-code op de bus, waarmee digitaal gegeven kan worden. De 12 collectanten zamelden in Andijk 1327 euro in. Amnesty bedankt alle gevers voor hun financiële bijdrage en de collectanten voor hun inzet.

Amnesty International is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Jaarlijks voert Amnesty meer dan honderd onderzoeken uit, bijvoorbeeld om bewijs te verzamelen van oorlogsmisdrijven door Russische troepen tijdens de oorlog in Oekraïne. Op basis daarvan kunnen later daders worden berecht. Ook met de talrijke acties zijn hoge kosten gemoeid, zoals voor ons wereldwijde spoedactienetwerk voor mensen in acuut gevaar, of voor bijvoorbeeld de training van gastdocenten en het educatiemateriaal voor meer dan 100.000 leerlingen in ons land.

Mede dankzij de steun van de inwoners van Andijk kan Amnesty haar strijd voor gerechtigheid voortzetten voor mensen in conflictgebieden en voor mensen die worden onderdrukt vanwege hun mening, overtuiging of om wie ze zijn.
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.